ครอบครัวคุณปลื้ม รวมน้ำใจ ครอบครัวโขนแจ่ม ร่วมมอบ “เครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์” เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน 3 เครื่อง รวมมูลค่า 7.5 แสนบาท

            ที่ โรงพยาบาลเมืองพัทยา นายแพทย์ สมเกียรติ บวรเสรีผไท หัวหน้ากลุ่มการแพทย์ พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลเมืองพัทยา ร่วมรับมอบ “เครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์” (Oxygen High Flow) หรือเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จากนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ซึ่งเป็นตัวแทนครอบครัวคุณปลื้มและครอบครัวโขนแจ่ม บริจาคให้แก่โรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 250,000 บาท รวมมูลค่า 750,000 บาท เพื่อนำไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่ Cohort Ward หรือห้องผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ รองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลเมืองพัทยา
          สำหรับ “เครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์” (Oxygen High Flow) ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลว หรือมีภาวะพร่องออกซิเจน และเพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความสำคัญมากในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 โอกาสนี้นายกเมืองพัทยาได้กล่าวขอบคุณแทนพี่น้องชาวเมืองพัทยา และจะได้นำ “เครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์” (Oxygen High Flow) นี้ ไปเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลเมืองพัทยาต่อไป
          ปัจจุบันโรงพยาบาลเมืองพัทยามีเตียงดูแลผู้ป่วยสีเหลืองจำนวน 34 เตียง อีกทั้งยังมีความต้องการเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 สีแดง จำนวน 5 เครื่อง ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยสีแดงโรงพยาบาลเมืองพัทยาสามารถรองรับผู้ป่วยได้ จาก 37 เตียง และอนาคตจะขยายเตียงเพิ่มเป็น 50 เตียง โดยจะต้องมีการจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้มีความพร้อมก่อนรับผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มต่อไป

Advertisement