สรุปยอด 15,079 ครัวเรือนรับ 2,000 บาทเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบโรคโควิด-19 เมืองพัทยาเร่งปิดประกาศรายชื่อผู้รับสิทธิ์กระจาย 43 จุดใน 15 วัน ก่อนเร่งรัดจ่ายกลางเดือนกันยายนนี้

        เมื่อวันที่ 1 ก.ย.64 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเมืองพัทยา กรณีการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยเฉพาะการสรุปรายชื่อของครอบครัวที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจำนวน 2,000 บาท หลังจากที่เมืองพัทยาได้เปิดให้มีการลงทะเบียนประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่ต้องมีภูมิลำเนาที่พักอาศัยอยู่ในเขตเมืองพัทยาก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของรัฐ ข้าราชการบำนาญ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มาแสดงเจตจำนงในการขอรับการช่วยเหลือไปตั้งแต่วันที่ 9-12 สิงหาคม จากพื้นที่ 6 จุดลงทะเบียนและการรับลงทะเบียนแบบ Online ผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งมีประชาชนที่อาศัยในเขตเมืองพัทยาจาก 4 ตำบล ได้แก่ หนองปลาไหล ห้วยใหญ่ นาเกลือ และหนองปรือ
          ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่มีความประสงค์มาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินเยียวยาทั้งสิ้น 17,628 ราย แต่จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่ขาดคุณสมบัติเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีทะเบียนบ้านนอกเขตเมืองพัทยา การลงทะเบียนซ้ำซ้อนมากกว่า 1 ครั้ง เป็นข้าราชการบำนาญ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และขาดคุณสมบัติอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง จึงทำให้มีผลสรุปของครอบครัวที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและจะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาทั้งสิ้นจำนวน 15,079 ครัวเรือน
          โดยเมืองพัทยาจะได้เร่งทำการปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จำนวน 43 จุด ในพื้นที่ชุมชนทั้ง 42 แห่ง และศาลาว่าการเมืองพัทยาในระยะเวลา 15 วัน โดยผู้ที่คิดว่ามีสิทธิ์แต่ไม่มีรายชื่อหรือถูกตัดสิทธิ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยาถึงวันที่ 15 กันยายน จากนั้นเมืองพัทยาจะได้เร่งรัดในการจ่ายเงินผ่านบัญชีไปยังครอบครัวที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างเร่งด่วนภายในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ต่อไป

Advertisement