เกาะล้านพร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังมีมาตรการผ่อนคลาย ประกาศมั่นใจความพร้อมฉีดวัคซีนเกือบ 100% พร้อมมาตรการควบคุมโรคติดต่อ เน้นชาวบ้านผู้ประกอบการต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด

         นายบุญเชิด บุญยิ่ง ประธานชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เปิดเผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวบนเกาะล้านว่าหลังจากที่มีประกาศผ่อนคลายล็อคดาวน์จากประกาศของ ศบค.ในวันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไปว่าในส่วนของเกาะล้านขณะนี้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ด้วยชาวบ้านมีการฉีดวัคซีนเกินไปแล้วกว่า 70% โดยในส่วนของที่พัก รีสอร์ท และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดบริการ โดยมีการกำหนดมาตรการคุมเข้มตามนโยบายของรัฐ ทั้งการใช้เจลแอลกอฮอล์ การใส่หน้ากากอนามัยทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว รวมทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิตามจุดท่าเรือท่องเที่ยวเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดรอบใหม่
           โดยในส่วนของนักท่องเที่ยวนั้นสามารถเปิดรับได้ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ แต่ยังงดการเดินทางในส่วนของแรงงานต่างด้าวเข้าสู่พื้นที่ โดยมีการจัดเรือท่องเที่ยวโดยสารรองรับไว้วันละ 3 เที่ยว คือ เช้า กลางวัน และเย็น ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้นหรือมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ก็จะเพิ่มเที่ยวเรือโดยสารให้เพียงพอต่อความต้องการต่อไป

Advertisement