มาแล้ว!‘ซิโนฟาร์ม’อบจ.ชลบุรี เข็มแรกหวังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่บางละมุง

           ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้จัดหาวัคซีนทางเลือกในการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้เกิดระบบภูมิคุ้มกันหมู่ เป็นการเสริมแนวทางการกระจายวัคซีนหลักจากทางรัฐบาล โดยที่ผ่านมาได้ติดต่อสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย รวมจำนวน 2.2 แสนโดส เพื่อกระจายให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี (ไม่รวมเมืองพัทยา) จำนวน 1.1 แสนคนนั้น

ล่าสุด วันนี้ (31 ส.ค.64) มีรายงานว่า จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยได้จัดส่งวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับทาง อบจ.ชลบุรีแล้ว และในวันนี้ได้กำหนดกระจายวัคซีนต่อให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนกับเครือข่าย อบจ.ชลบุรี โดยกำหนดใช้พื้นที่อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เป็นสถานที่ให้บริการวัคซีนซิโนฟาร์มกับประชาชน โดยพบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ ได้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกท่ามกลางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาด

            นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดเผยภายหลังจากลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการวัคซีนซิโนฟาร์มดังกล่าว ว่าทาง อบจ.ชลบุรีจะได้พยายามกระจายวัคซีนซิโนฟาร์มให้ทั่วทั้งจังหวัด โดยอำเภอบางละมุงถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่พบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และเป็นกลุ่มเสี่ยงในการแพร่ระบาดเนื่องด้วยเป็นพื้นที่เมืองท่องเที่ยวด้วย
          ทาง อบจ.ชลบุรีก็ได้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกอำเภอเพื่อจะได้จัดสรรและกระจายวัคซีนได้อย่างทั่วถึง โดยจะได้จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตอำเภอบางละมุง ยกเว้นเมืองพัทยาที่ได้มีการสั่งซื้อไปแล้ว รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 15,000 คน แบ่งการฉีดออกเป็น 3 วัน โดยวันนี้เป็นวันแรกที่จะให้บริการประมาณกว่า 4,400 คน ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนที่เร็วขึ้นและมากขึ้น
         อย่างไรก็ตาม การเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มจาก อบจ.ชลบุรี ยังไม่เปิดให้บริารในเรื่องของการเข้ารับวัคซีนแบบวอล์คอิน เนื่องด้วยต้องมีการรายงานแผนการกระจายวัคซีนให้กับทางจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยได้รับทราบ ซึ่งหากประชาชนที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางอื่นก่อน วัคซีนที่เหลือก็จะนำไปใช้กับประชาชนจังหวัดชลบุรีรายอื่นต่อไป รวมทั้งกลุ่มประชากรแฝงที่มาทำงานอยู่ในจังหวัดชลบุรีต่อไป

Advertisement