ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย 7 โรคกลุ่มเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ 7 ตำบล ในพื้นที่ตำบลบางละมุง ตบเท้าเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์กว่า 2,000 โดส หลังภาครัฐจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมาย

           เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ที่สนามกีฬาในร่มภาคตะวันออก นางภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง ได้เดินทางไปร่วมสังเกตุการณ์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยง และหญิงตั้งครรภ์ หลังจากที่ภาครัฐได้ทำการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้อำเภอบางละมุง เพื่อนำไปฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยทางอำเภอบางละมุงเองก็ได้ทำการจัดสรรวัคซีนให้กับแต่ละท้องถิ่นตามจำนวนประชากรในพื้นที่ของแต่ละท้องถิ่นอย่างสอดคล้อง ซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็ได้ทำการสำรวจกลุ่มเป้าหมายพร้อมส่งรายชื่อเพื่อมาทำการรับการฉีดวัคซีนในวันนี้
          นางภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง เปิดเผยว่า สำหรับวัคซีนไฟเซอร์ที่นำมาทำการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายในวันนี้นั้น เป็นวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรลงมาจากภาครัฐ ซึ่งทางอำเภอบางละมุงก็ได้ทำการจัดสรรวัคซีนให้แต่ละหน่วยงานและแต่ละท้องถิ่นดังนี้ โรงพยาบาลบางละมุง 738 คน, เทศบาลเมืองหนองปรือ 300 คน, เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 200 คน, เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 250 คน, เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย 200 คน, เทศบาลตำบลบางละมุง 200 คน, เทศบาลตำบลโป่ง 150 คน, เทศบาลตำบลเขาไม้แก้ว 150 คน และอำเภอบางละมุง 50 คน ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายที่รับการฉีดวัคซีนในวันนี้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอบางละมุง มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นผู้ป่วย 7 โรคกลุ่มเสี่ยง โดยจะต้องมีเอกสารประกอบรับรองการรักษา, หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และเด็กอายุ 12-18 ปี ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ตามคำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
          ทั้งนี้หลังจากที่ทางอำเภอบางละมุงได้รับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ผู้สูงอายุก็พบว่าปัจจุบันผู้สูงอายุในอำเภอบางละมุงได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นกว่า 50 เปอร์เซ็นต์แล้ว ส่วนในอนาคตถ้าผู้สุงอายุที่มีทะเบียนบ้านในพื้นที่อำเภอบางละมุงได้รับการฉีดวัคซีนครบตามจำนวนก็อาจจะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่อยู่นอกเขตลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม
          ปัจจุบันผู้สูงอายุส่วนใหญ่หลังจากเจ้าหน้าที่ชวนรับการฉีดวัคซีนก็พบว่าเริ่มมีพฤติกรรมการเลือกวัคซีนมากขึ้น มีการสอบถามว่าวัคซีนที่ได้รับเป็นวัคซีนอะไร ซึ่งถ้าเป็นวัคซีนที่มีความต้องการก็จะให้ความร่วมมือในการรับการฉีด แต่ถ้าเป็นวัคซีนที่นอกเหนือจากนั้นก็จะมีการปฏิเสธวัคซีน อย่างไรก็ตามอำเภอบางละมุงและท้องถิ่นต่างๆ ก็ได้ร่วมมือกันในการเร่งรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ 12-18 ปี ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ตามคำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ ได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และป้องกันความรุนแรงของโรค ทั้งนี้ในส่วนของสถานการณ์การจัดสรรวัคซีนของภาครัฐนั้นพบว่ามีการจัดสรรลงมาให้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุงก็น่าจะได้รับการจัดสรรวัคซันอย่างทั่วถึงคนทุกคนในเร็ววันนี้
          สำหรับบรรยากาศในการเปิดรับการฉีดวัคซีนไฟเซอรในวันนี้นั้น พบว่าเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบ ตัวแทนจากท้องถิ่นต่างๆ รวมถึงผู้นำท้องถิ่น 7 ตำบล ต่างเดินทางไปอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของท้องถิ่นตัวเองที่เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ ซึ่งพบว่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย 100 เปอร์เซ็นต์ มีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาว่าในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับวัคซีนจาก อบจ.ชลบุรี ซึ่งเป็นวัคซีนจากชิโนฟาร์ม ให้เตรียมตัวรับการฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ ที่สนามกีฬาในร่มเมืองพัทยา โดยพบว่าขณะนี้ทาง อบจ.ชลบุรีได้ส่ง SMS แจ้งไปยังผู้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนทุกท่านเป็นที่เรียบร้อย
Advertisement