เจ้าท่ายันดำเนินคดีรีสอร์ทล่วงล้ำลำน้ำเกาะล้าน 39 ราย ระบุหาประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม รอผลพิจารณาศาลปกครองสูงสุดก่อนดำเนินการ

        นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา เปิดเผยถึงกรณีปัญหาการก่อสร้างรีสอร์ทล่วงล้ำลำน้ำบนพื้นที่ชุมชนเกาะล้าน ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยาว่าแม้ว่าเกาะล้านจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับเมืองพัทยาเป็นจำนวนมาก แต่การดำเนินการทุกอย่างก็ต้องอยู่ในระเบียบและตามระบบของกฎหมายที่ถูกต้อง
           โดยก่อนหน้านี้ คสช.มีคำสั่งให้เยียวยาผู้ที่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำมาขออนุญาต ซึ่งก็มีผู้ประกอบการยื่นเอกสารมาหลายราย แต่พบว่ามีผู้ประกอบการจำนวนถึง 39 ราย ที่ก่อสร้างที่พัก รีสอร์ท หรือแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นในการหาประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงได้แจ้งให้ผู้ครอบครองทราบและทำความเข้าใจว่ามีความจำเป็นที่สำนักงานเจ้าท่าจะต้องดำเนินการสั่งรื้อถอน แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ครอบครองสามารถอุทธรณ์คำสั่งได้
             ซึ่งปัจจุบันปัญหานี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้ดำเนินการส่งฟ้องไปตั้งแต่ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา และคาดว่าอีกไม่นานคงจะมีผลการพิจารณาของศาลที่พิพากษาออกมาว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร ซึ่งทางสำนักงานจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลต่อไป

Advertisement