นายกเมืองพัทยาเผยวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มมาถึง 30-31 ส.ค.นี้ วางแผนฉีดให้ประชาชนท้องถิ่นเมืองพัทยาภายใน 2 สัปดาห์ ชี้ศักยภาพโรงพยาบาลเมืองพัทยาให้บริการได้วันละ 2,000 คน

ตามที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้จัดสรรงบประมาณในการสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 100,000 โดส เพื่อเป็นวัคซีนทางเลือกให้ประชาชนท้องถิ่นเมืองพัทยาที่ลงทะเบียนผ่านระบบเมืองพัทยาพร้อมได้รับเพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่ในเมืองพัทยา โดยภาพรวมประชาชนไม่ต่ำกว่า 70% ต้องได้รับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามเป้าหมายการเปิดประเทศของนายกรัฐมนตรีนั้น

ล่าสุด นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจำนวน 60,000 โดส สำหรับประชาชน 30,000 คน ในล็อตแรกจะมาถึงเมืองพัทยาในสิ้นเดือนสิงหาคม ประมาณวันที่ 30-31 ส.ค.64 นี้ โดยได้มีการวางแผนให้บริการวัคซีนซิโนฟาร์มกับประชาชนเฉลี่ยวันละประมาณ 2,000 คนต่อวัน

อย่างไรก็ตามคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ในการให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับประชาชนท้องถิ่นเมืองพัทยาในล็อตแรกนี้แล้วเสร็จ เพราะศักยภาพของโรงพยาบาลเมืองพัทยาในก็สามารถให้บริการวัคซีนกับประชาชนได้ไม่ตำกว่าวันละ 2,000 คนอยู่แล้วในปัจจุบัน

นอกจากนี้พบว่าในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อรอรับการจัดสรรวัคซีน พบว่านอกจากวัคซีนจัดซื้อจากเมืองพัทยาแล้ว วัคซีนที่ภาครัฐจัดสรรให้กับประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาก็พบว่าปัจจุบันได้รับการจัดสรรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าน่าจะเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในเมืองพัทยา

Advertisement