เมืองพัทยาจัดฉีดวัคซีนเชิงรุกนำร่องชุมชนซอยกอไผ่ให้ประชาชนกลุ่ม 608 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดปริมาณการติดเชื้อ และการเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.64 ที่บริเวณที่ทำการชุมชนซอยกอไผ่ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่โรงพบาบาลเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมโรคเมืองพัทยา และ อสม.เมืองพัทยา ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย 7 กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเปราะบางผู้สุงอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือที่เรียกว่ากลุ่ม 608 ที่ไม่สามารถเดินทางเข้ารับวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล ในพื้นที่ชุมชนซอยกอไผ่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดปริมาณการติดเชื้อและการเสียชีวิต โดยเฉพาะคลัสเตอร์ในครอบครัว ซึ่งพบว่ามีปริมาณผู้ติดเชื้อจากครอบครัวมากขึ้นในทุก ๆ วัน โดยในการให้บริการจัดฉีดวัคซีนเชิงรุกของชุมชนซอยกอไผ่ในวันนี้ เป็นการเก็บตกกลุ่มเสี่ยง 608 จำนวน 60 คน เข้ารับบริการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง

หลังจากนั้นนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาใช้บริการเคลื่อนที่เชิงรุกในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit ภายใต้โครงการ พัทยาไม่ทิ้งกัน เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ อาคารจอดรถ ตลาดนัดเคหะเทพประสิทธิ์

โดยพบว่าจุดตรวจตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit ที่อาคารจอดรถตลาดนัดเคหะเทพประสิทธิ์ ให้บริการประชาชนในพื้นที่ 9 ชุมชนเมืองพัทยา สามารถรองรับการตรวจด้วยชุดตรวจ Antigen test kit วันละ 250 ราย ซึ่งการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก หากพบเชื้อก็จะรับเข้า CI เพื่อรอผลตรวจยืนยัน และนำเข้าระบบการรักษาทันที และหากไม่พบเชื้อลงทะเบียนขอรับวัคซีนต่อไป

Advertisement