ส.ทร.5 พัทยา ประกาศงดให้บริการประชาชนเข้ามาสักการะพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ และเข้าชมวิวอ่าวพัทยาลานพระอนุสาวรีย์ฯ จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้น

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และ ส.ทร.5 พัทยา ได้พิจารณางดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปที่จะเข้ามาสักการะพระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเข้ามาชมวิวบริเวณอ่าวพัทยา ณ จุดชมวิวบนลานพระอนุสาวรีย์ฯ ก่อนมีการผ่อนคลายในการแพร่ระบาดระยะที่ 3 และเปิดให้บริการอีกครั้งนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ส.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 5 พัทยา (ส.ทร.5 พัทยา) ได้ออกประกาศอีกครั้ง เพื่อแจ้งต่อสาธารณชนว่าได้พิจารณางดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปที่จะเข้ามาสักการะพระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเข้ามาชมวิวบริเวณอ่าวพัทยา ณ จุดชมวิวบนลานพระอนุสาวรีย์ฯ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ จึงขออภัยในการปิดให้บริการจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จะดีขึ้น

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้ทำการประสานงานขออนุญาต น.อ.สุภาพ เชียงวิราฑา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ส.ทร.5 พัทยา เข้าไปเก็บภาพข่าวบรรยากาศภายในพื้นที่ลานพระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และจุดชมวิวบนลานพระอนุสาวรีย์ฯ ซึ่งหลังได้รับอนุญาตจึงเข้าไปบันทึกภาพ

พบว่าภายในปิดให้บริการในส่วนของร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกต่างๆ พร้อมทั้งปิดประตูทางเข้าสถานีวิทยุ จะมีเพียงแต่เจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรปฏิบัติงานสามารถเข้ามาได้เท่านั้น

Advertisement