คืบหน้าปรับภูมิทัศน์ชายหาดพัทยา นายกเมืองพัทยาเผย พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะภาคเอกชน ปรับแบบตามความเหมาะสม ยันใช้ของเดิมกว่า 75% สั่งการเจ้าหน้าที่ทำภาพ Perspective เสนอมุมมองโครงการที่ชัดเจน หลังเสนอภาพโครงการในแบบ 3D ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่สับสน

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงกรณีกระแสการคัดค้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยาเหนือ-พัทยาใต้ โดยเฉพาะกรณีของการตัดต้นหูกวาง ที่มีผู้คนออกมาคัดค้าน ทั้งในองค์กรภาคต่างๆ และในโลกโซเชียลว่าเป็นการตัดถอนต้นไม้เก่าแก่ที่มีอายุยืนยาว และอยู่คู่กับเมืองพัทยามาเป็นเวลานาน โดยนายกเมืองพัทยาระบุว่าสำหรับโครงการนี้มีการสำรวจออกแบบตั้งแต่ปี 2562 ร่วมกับหลายหน่วยงาน รวมทั้งการจัดทำประชาพิจารณ์กลุ่มย่อย ซึ่งผลจากการสำรวจพบว่ามีต้นไม้รวมแล้วกว่า 900 ต้น เป็นต้นมะพร้าว 300 กว่าต้น หูกวางกว่า 120 ต้น ที่เหลือเป็นต้นขนาดใหญ่อย่าง ต้นเกด ต้นอินทรีย์ ฯลฯ ซึ่งตามแผนแล้วหลังการขยายถนนก็ต้องมีการขยับต้นไม้ไปตามแนวฟุตปาธใหม่ แต่เน้นการใช้ต้นไม้เดิมกว่า 75% ขณะที่ต้นหูกวางหรือต้นไม้ที่มีการตัดตกแต่ง หรือรื้อโค่นนั้น เป็นต้นไม้ที่มีการสำรวจแล้วว่าส่วนใหญ่จะเป็นต้นที่ตายซาก เหลือแต่ตอ หรือมีปัญหาการผุกร่อน ไม่ใช่เป็นการรื้อถอนโค่นทั้งหมด

อย่างไรก็ตามเมื่อองค์กรภาคธุรกิจและประชาชนอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาดูรูปแบบ หรือปรับแบบโครงการ เมืองพัทยาก็ยินดี พร้อมรับ และจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันได้ แม้จะมีการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว แต่การปรับแก้ไขแบบก็สามารถกระทำได้ตลอดเวลา ส่วนภาพ 3D ที่มีการเผยแพร่ภาพออกมาในปัจจุบันที่มีแต่ภาพฟุตปาธกับต้นไม้ตลอดแนว 2 ข้างทางนั้นเป็นเพียงภาพของโครงการบางส่วน ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดทำภาพ Perspective เพื่อนำมาจัดแสดงและชี้แจงทำความเข้าใจให้กับภาคสังคมแล้ว ยืนยันว่าเมืองพัทยาเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์แนวต้นไม้เป็นหลักและต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามสมบูรณ์ด้วย

Advertisement