เทศบาลเมืองศรีราชา เปิดลงทะเบียนเยียวยา ผู้รับผลกระทบจากโควิด-19 หากเป็นตามหลักเกณฑ์ รับครัวเรือนละ 3,000 บาท #เดอะพัทยานิวส์ #thepattayanews

           นายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบกับหลายครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา ทางเทศบาลจึงได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ โดยมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ดังนี้ คือ ต้องมีสัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองศรีราชาอย่างน้อย 1 ปี ที่สำคัญ เป็นผู้ติดเชื้อหรือเคยติดเชื้อโควิด-19 กักตัวอยู่ที่บ้าน อยู่ในศูนย์พักคอย หรือเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี และอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เป็นนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการบำนาญ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
          โดยหากเข้าหลักเกณฑ์ก็จะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 3,000 บาท 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ครัวเรือน โดยให้นำหลักฐาน คือ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเป็นผู้ติดเชื้อหรือเคยติดเชื้อโควิด-19 ในระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จริง โดยสามารถมาลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ที่บริเวณโถงชั้นล่างเทศบาลเมืองศรีราชา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 038-312607 ในวันและเวลาราชการ

Advertisement