ทต.หนองปลาไหล เปิดลงทะเบียนเยียวผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 วันแรก พบประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนต่อเนื่อง คาด 20 สิงหาคม วันสุดท้าย ประชาชนในพื้นที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เกินครึ่งแน่นอน

            (16 สิงหาคม 2564) ที่ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล  ซึ่งเป็นสถานที่จุดรับลงทะเบียนในพื้นที่หมู่ที่ 4 พบว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทศบาลตำบลหนองปลาไหลได้เปิดจุดรับลงทะเบียนเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ 9 แห่ง ใน 9 หมู่บ้าน

         นายชัยยศ  คงอยู่ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เปิดเผยว่า   สำหรับการเปิดรับลงทะเบียนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบวิกฤตโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลในวันนี้ ซึ่งถือว่าเป็นวันแรกพบว่าบรรยากาศจุดรับลงทะเบียนทั้ง 9 จุด  ในพื้นที่ 9 หมู่บ้าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากทางเทศบาลได้เร่งประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบมาก่อนหน้านี้ โดยทางคณะผู้บริหารได้ทำการแยกจุดรับลงทะเบียนไว้ 9 หมู่บ้าน เพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว โดยจะได้ไม่ต้องเดินทางมาที่เทศบาลเพียงที่เดียว
นอกจากนี้ยังมีการอำนวยความสะดวกในเรื่องขอการลงทะเบียนด้วยช่องทางออนไลน์ในรูปแบบ Google Form อีกด้วย ซึ่งก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางมา ก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียน
          โดยภาพรวมในการลงทะเบียนเพื่อรับการเยียวยาสำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการแจ้งข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้าระบบไลน์กันอย่างต่อเนื่องในแต่ละจุด ซึ่งคาดว่าจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียน น่าจะมีประชาชนในพื้นที่ลงทะเบียนเกิน 50 เปอร์เซ็น
          ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลจากทางทะเบียนราษฎร์อำเภอบางละมุง พบว่าปัจจุบันตำบลหนองปลาไหลมีครัวเรือนจำนวนทั้งสิ้น 1,100 ครัวเรือน โดย 1 ครัวเรือน จะได้รับการเยียวยา 1 สิทธิ์เท่านั้น และจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหลไม่น้อยกว่า 1 ปี และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หลังวันที่ 20 สิงหาคม ทางเทศบาลจะได้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์  และประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับเยียวยาที่เพจเทศบาล

Advertisement