นายกหนองปรือเตรียมเดินหน้าเปิดรับลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในพื้นที่เมืองหนองปรือ 16-20 สิงหาคมนี้ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ อย่าเลือกวัคซีนหลังพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงมีในพื้นที่

        เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงการเตรียมเปิดรับการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนอีกครั้ง 16-20 สิงหาคม 2564 นี้ ว่าเป็นการเปิดรับการลงทะเบียน หลังจากที่เมื่อวันที่ 1-6 มิถุนายน 2564 ที่ทางเทศบาลเมืองหนองปรือได้ทำการเปิดรับลงทะเบียนไว้แล้วนั้น พบว่ายอดการลงทะเบียนขณะนี้ทางเทศบาลได้ดำเนินการนำผู้ลงทะเบียนทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ไปรับการฉีดวัคซีนเกือบครบตามจำนวนแล้ว ดังนั้นในส่วนของเทศบาลเมืองหนองปรือจึงได้เตรียมที่จะเปิดรับในส่วนของผู้ที่ต้องการรับลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนอีกครั้งสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งก็มีการสอบถามกันเข้ามามากว่าวัคซีนที่จะได้รับการฉีดนั้นเป็นวัคซีนอะไร ส่วนตัวมองว่าการได้รับการฉีดวัคซีนยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี วัคซีนทุกตัวล้วนเป็นวัคซีนที่มีความสามารถในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้ทั้งสิ้น เพียงแต่เราจะต้องปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.อย่างเข้มข้น ก็จะเป็นการเสริมในเรื่องของการแพร่ระบาด และการติดเชื้อได้อีกทางหนึ่ง
         และในส่วนของผู้สูงอายุ รวมถึงผู้พิการ 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ก็มีความจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีน โดยพบว่าปัจจุบันในส่วนของประชาชนสูงอายุและผู้พิการ รวมถึงกลุ่ม 7 โรคเสี่ยงก็ยังคงไม่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตามในส่วนของประชาชนที่ต้องการรับการฉีดวัคซีนเตรียมตัวในการลงทะเบียนในวันเวลาดังกล่าวได้ โดยในการลงทะเบียนครั้งนี้จะต้องเป็นบุคคลที่มีทะเบียนบ้านที่เมืองหนองปรือก่อน
             ส่วนในเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นั้น พบว่าปัจจุบันทางเทศบาลเมืองหนองปรือได้พยายามที่จะเข้าระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อทำการจองวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อที่จะได้รับวัคซีนในการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างทั่วถึง ในส่วนของประชาชนก็เช่นเดียวกัน ขออย่าได้กลัวในเรื่องของการฉีดวัคซีน ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อในพื้นที่ร่วมกัน

Advertisement