10-13 ส.ค.นี้ ทต.โป่ง เปิดรับลงทะเบียนวัคซีน ซิโนฟาร์ม อบจ. พบประชาชนตบเท้าเข้ารับการลงทะเบียนวันแรกเกิน 500 คน

           เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่โดมเทศบาลตำบลโป่ง นายอนุชา เพียรใจ นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโปง เดินทางมาสังเกตุการณ์การเปิดรับลงทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ทางเทศบาลตำบลโป่งได้รับการจัดสรรมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นจำนวน 1,000 โดส โดยในวันนี้เป็นการเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ขึ้นไป เป็นเป็นวันแรก บรรยากาศในวันนี้พบว่ามีในส่วนของประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่อง

         นายอนุชา เพียรใจ นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง เปิดเผยว่า สำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ได้รับการจัดสรรมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในครั้งนี้นั้น พบว่าทางเทศบาลตำบลโป่งได้รับการจัดสรรวัคซีนมาทั้งหมดจำนวน 1,000 โดส โดยได้เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10-13 สิงหาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.00 น. ทั้งนี้ในส่วนของการดำเนินการพบว่าทางเทศบาลได้ดำเนินการเปิดรับลงทะเบียนเฉพาะในส่วนของผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ตำบลโป่งเท่านั้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลโป่งนั้น ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มล็อตนี้ได้ เนื่องจากในครั้งนี้ทางผู้บริหารตำบลโป่งขอสงวนไว้ให้กับพี่น้องตำบลโป่งก่อน ส่วนผู้ที่มาลงทะเบียนพบว่าหากไม่ได้มีทะเบียนบ้านในพื้นที่ตำบลโป่ง ก็สามารถลงทะเบียนได้เช่นเดียวกัน แต่จะเป็นในส่วนของวัคซีนของภาครัฐที่ได้จัดสรรมาให้
          สำหรับการเปิดรับลงทะเบียนในครั้งนี้นั้น พบว่าทางเทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ตามเพจของเทศบาลและตามช่องทางออนไลน์ต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบและเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีน ซึ่งปัจจุบันจากการรวบรวมจำนวนประชาชนตำบลโป่งที่ขึ้นทะเบียนและรับการฉีดวัคซีนแล้วพบว่ามีจำนวนกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ดังนั้นในวันนี้จึงอยากที่จะให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งออกมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การฉีดวัคซีนของ อบจ.ในครั้งนี้ให้มากๆ ทั้งนี้หากพบว่าจำนวนผู้มาลงทะเบียนพบว่าเกินกว่า 1,000 คน ทางเทศบาลจะได้นำรายชื่อดังกล่าวขึ้นทะเบียนไว้ เพื่อรอรับการฉีดวัคซีนในล็อตต่อไป ซึ่งในส่วนของเทศบาลได้มีการพุดคุยเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยในที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบในการใช้เงินสะสมเทศบาลในการจัดซื้อวัคซีนจำนวน 2,000 โดส ซึ่งขณะนี้พบว่าอยู่ในขั้นของการรอระบบการรับจองของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
          สำหรับการเปิดรับลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มจาก อบจ.ชลบุรีวันนี้ มีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาว่าในวันนี้ที่ทางเทศบาลตำบลโป่งได้เปิดรับลงทะเบียน พบว่ามีการลงทะเบียนครบตามจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ทาง อบจ.ชลบุรี เปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม ในระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เริ่มเปิดลงทะเบียนเวลา 09.00 น.หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน
Advertisement