เมืองพัทยาเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit ตามชุมชนต่าง ๆ ทั่วเมือง เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาด

         ที่บริเวณใต้สะพานต่างระดับแหลมบาลีฮาย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ร่วมลงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาใช้บริการรถเคลื่อนที่เชิงรุกในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit ภายใต้โครงการ “พัทยาไม่ทิ้งกัน” เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
          ทั้งนี้พบว่ามีประชาชน 3 ชุมชน ประกอบไปด้วย ชุมชนทัพพระยา ชุมชนวัดชัยมงคล และชุมชนวอล์คกิ้งสตรีท เดินทางมารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามที่ได้มีการนัดหมายลำดับจากประธานชุมชน เจ้าหน้าที่ อสม.เมืองพัทยา และทีมคณะทำงานนายกเมืองพัทยา ซึ่งการให้บริการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit ในแต่ละวัน สามารถให้บริการประชาชนจุดละไม่เกิน 200 คน โดยไม่มีการเปิดรับ Walk in เพื่อป้องกันความแออัด และลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค สำหรับการบริการในจุดดังกล่าวหากตรวจแล้วมีการพบเชื้อ ผลเป็นบวก จะมีการแยกแต่ละอาการเพื่อเข้ากระบวนการการรักษา พร้อมแอดไลน์ “พัทยาไม่ทิ้งกัน” ที่ไอดีไลน์ : @savepattaya ซึ่งประชาชนที่ไม่พบเชื้อไวรัสโควิด-19 และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนในวันที่ทางเมืองพัทยากำหนดต่อไป
          สำหรับรถบริการเคลื่อนที่เชิงรุกจะมีด้วยกันทั้งหมด 5 จุด แบ่งการให้บริการออกเป็น 4 โซน กระจายไปทั่วทั้ง 44 ชุมชนของเมืองพัทยา ซึ่งแต่ละจุดจะให้บริการต่อวัน จุดละไม่เกิน 200 คน โดยประชาชนสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการตรวจเชิงรุกได้ที่ประธานชุมชน อสม.ในเขตพื้นที่นั้น หรือทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วในชุมชน SRRT

Advertisement