สมาคมนักข่าวพัทยา มอบชุด PPE ให้กับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำงานช่วยเหลือประชาชน

          ที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายอัมพร แสงแก้ว นายกสมาคมนักข่าวพัทยา พร้อมด้วยนักข่าวพัทยา ได้นำชุด PPE จำนวน 60 ชุด มอบให้กับนายธนวัฒน์ สุระแสนยากร หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิและฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตัวแทนมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ หลังมีผู้ใจบุญได้นำมามอบให้ผ่านทางสมาคมนักข่าวพัทยา เพื่อนำไปให้หน่วยงานที่ต้องใช้ช่วยเหลือสังคมได้ในส่วนหนึ่ง

          โดยในช่วงที่มีการระบาดอย่างหนักของเชื้อโควิด รวมถึงจังหวัดชลบุรี ก็เป็นโซนสีแดงเข้ม ซึ่งทางมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ เมืองพัทยา ได้ช่วยเหลือในหลายๆ ด้าน ทั้งรับส่งศพผู้เสียชีวิตเพื่อไปบำเพ็ญกุศล ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่ต้องนำส่งโรงพยาบาล รวมถึงผู้ที่อยู่กลุ่มเสี่ยง ซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จำนวนมาก อาทิ ชุด PPE ชุดคลุม ถุงมือ เพื่อป้องกันเชื้อที่อาจติดเจ้าหน้าที่ซึ่งถือว่าเป็นด่านหน้าที่ต้องสัมผัสผู้ป่วย
Advertisement