เมืองพัทยาจัดโครงการพัทยาไม่ทิ้งกัน ใช้ชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) เร่งค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก นายกพัทยาเล็งใช้มูลนิธิสว่างฯ เป็น ONE STOP SERVICE สร้างความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

          วันที่ 11 ส.ค.64 ที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เปิดแถลงข่าวโครงการพัทยาไม่ทิ้งกันเพื่อให้ประชาชนตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก โดยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล เพื่อรวบรวมรายชื่อประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาในกลุ่มที่มีความเสี่ยงและเสี่ยงสูงตามตลาดและชุมชนจำนวน 2,000 คน เข้ารับการตรวจโควิด-19 ด้วยชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK)
            นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่พัทยา-ชลบุรี ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ติดเชื้อบางรายไม่มีอาการ และไม่ทราบว่าตนเองได้รับเชื้อ ทำให้ควบคุมการแพร่ระบาดได้ยาก ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว เมืองพัทยาจึงเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. โดยใช้บริเวณลานจอดรถมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา เป็นจุดให้บริการ และจะได้กำหนดให้เป็นจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ ONE STOP SERVICE ซึ่งจะไม่เปิดรับประชาชนที่จะมาใช้บริการ Walk-in เพื่อป้องกันความแออัด และลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค

          โดยประชาชนจะได้รับการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen test kit หากมีผลเป็นบวก จะมีการแยกตัวผู้ติดเชื้อ เพื่อตรวจ RT-PCR ซ้ำอีกครั้ง เพื่อป้องกันผลบวกลวง สำหรับผู้ป่วยรายที่มีอาการไอ มีไข้สูง หายใจติดขัด ออกซิเจนต่ำกว่าเกณฑ์จะมีการ X-Ray ปอดเพิ่มเติมโดยมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ไปบริการ ณ จุดตรวจ สำหรับประชาชนที่ผลออกมาเป็นบวกจะได้รับยารักษาตามอาการเบื้องต้นกลับไปรับประทานเพื่อรักษาตัวที่บ้าน และต้องทำการแอดไลน์ “พัทยาไม่ทิ้งกัน” ที่ไอดีไลน์ : @savepattaya เพื่อรายงานผลหรือสอบถามอาการต่างๆ จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ และสำหรับประชาชนที่ไม่พบเชื้อไวรัสโควิด-19 และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จะได้รับบริการ ฉีดวัคซีนทางเลือก เข็มที่ 1 ในทันที

Advertisement