รองนายก อบต.เขาคันทรง นำเจ้าหน้าที่ออกพ่นน้ำยา และเตรียมความพร้อมประกอบฌาปนกิจผู้วายชนม์ที่ติดโควิด-19

         เมื่อวันที่ 9 ส.ค.64 นายธีรพันธ์ เจริญผล รองนายก อบต.เขาคันทรง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.เขาคันทรง ได้ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ ม.3,4,5,7,8,9 และ ม.10 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา เนื่องจากมีผู้ไปสัมผัสกับผู้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการออกพ่นน้ำยามีทั้งพ่นในบ้าน ครัวเรือน หน้าบ้าน วัด โรงเรียน และโรงจอดรถ ทุกตารางนิ้ว เนื่องจากประชาชนที่อยู่ใกล้กันต้องการให้ฉีดน้ำยาเนื่องจากเกรงว่าจะไปติดเชื้อไวรัสในครั้งนี้
       โดยการออกพ่นแต่ล่ะครั้งได้รับการมอบหมายจากนายมะลิ กลั่นด้วง นายก อบต.เขาคันทรง ให้นำถุงยังชีพไปให้ผู้ที่ถูกกักตัวแต่ละบ้าน ซึ่งมีภาคเอกชน กลุ่มเพื่อนอาสาตำบลเขาคันทรง ร่วมให้การสนับสนุน โดยผู้บริหารและสมาชิก อบต.เขาคันทรง รวมไปถึงผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้ามาดูแลและช่วยเหลือผู้ที่ถูกกักตัว 14 วัน ซึ่งนายธีรพันธ์ รองนายก อบต.เขาคันทรง ยังได้ควักเงินส่วนตัว เพื่อสมทบจัดซื้ออาหารสด และอาหารแห้ง ประกอบไปด้วยน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด มาม่า ปลากระป๋อง เนื้อไก่ เนื้อหมู ผ้าปิดจมูก และเจลล์แอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่อบต.เขาคันทรง เพื่อบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้บางครอบครัวไม่มีรายได้มาจุนเจือได้มีกำลังใจในการต่อสู้ใช้ชีวิตประจำวัน
        นอกจากนี้แล้วนายธีรพันธ์ เจริญผล รองนายก อบต.เขาคันทรง ก็ได้นำเจ้าหน้าที่จิตอาสา อบต.เขาคันทรง ที่มีความสามารถในการฌาปนกิจผู้วายชนม์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในการจัดเตรียมพิธีดังกล่าวตามวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่ ที่สามารถรองรับการการประกอบพิธีดังกล่าวอีกดวย

Advertisement