แห่ให้กำลังใจสาธารณสุขหญิงเป็นลมคาชุด PPE หลังระดมตรวจกลุ่มเสี่ยงโควิดต่อเนื่อง

        เมื่อวันที่ 8 ส.ค.64 นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะทำงานปฏิบัติการเชิงรุก ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านโค้งวันเพ็ญ อสม.บ้านโค้งวันเพ็ญ และกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ได้ดำเนินการตรวจค้นหาเชิงรุกในการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบางเสร่ ณ ลานตรวจโควิดชั่วคราวเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว สนามฟุตบอลหมู่บ้านมิรันดา ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยการ Swab Test ทราบผลภายใน 15 นาที หากพบผู้ติดเชื้อจะเข้าดูแลและส่งต่อเข้ารักษาพยาบาล ตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งในวันนี้ได้ตรวจเชื้อในเชิงรุก จำนวน 227 ราย พบผู้ติดเชื้อ 4 ราย
         โดยในขณะที่พยาบาลได้ร่วมกันตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วนั้นปรากฏว่ามีพยาบาล และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข หลายคนเกิดอาการอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัด จากการสรวมชุด PPE ที่ต้องทนสภาพของอากาศที่ร้อนอบอ้าวอยู่ตลอดเวลา แต่ทุกคนก็ต้องทำหน้าที่ด้วยความอดทนอย่างเข้มแข็ง จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เมื่อมีเจ้าพนักงานสาธารณสุขคนหนึ่ง เป็นลมล้มลงกับพื้น จนเพื่อนๆ พยาบาลด้วยกันต้องหามออกมา พร้อมถอดชุด PPE ออก และช่วยกันปฐมพยาบาล ใช้เวลานานกว่า 20 นาที จนอาการดีขึ้น
         ทราบชื่อต่อมาคือ นางสาวอรัชญา คำดีบุญ อายุ 28 ปี เจ้าพนักงานสาธารณสุข (แพทย์แผนไทย) ประจำอยู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งวันเพ็ญ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบุคคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องประสบเหตุเป็นลมในขณะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความอดทนและทำงานเสี่ยงชีวิต สละแรงกายแรงใจ โดยไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะสิ้นสุดลงเมื่อใด เมื่อมีผู้ทราบข่าวว่าประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าว ต่างส่งกำลังใจให้อย่างมากมาย

Advertisement