เทศบาลตำบลหนองปลาไหลเดินหน้าเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในพื้นที่เตรียมเปิดลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบฯ 16-20 สิงหาคมนี้ หลังตรวจสอบคุณสมบัติคาดรับเงินเยียวยาไม่เกินสิ้นเดือนสิงหาคม

        เมื่อวันที่ 6 ส.ค.64 ที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล นำทีมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล แถลงข่าวการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ระลอกที่ 4 หลังจากที่พบว่าระลอกนี้เป็นครั้งที่ได้รับผลกระทบกันรุนแรงและต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จึงได้หารือในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ด้วยมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งถือเป็นมาตรการที่ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลสามารถดำเนินการได้ ตามหลักเกณฑ์และสามารถดำเนินการได้ทันที
         นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เปิดเผยว่า สำหรับมาตราการในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่นั้น ทางเทศบาลก็มีความต้องการในการที่จะช่วยเหลือทุกคน แต่ติดด้วยหลักเกณฑ์ที่สามารถที่จะทำการช่วยเหลือได้เพียงเฉพาะผู้ที่มีทะเบียนบ้านในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลเท่านั้น ซึ่งเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลนั้นมีครัวเรือนที่อยู่ในความดูแลทั้งสิ้นประมาณ 10,000 ครัวเรือน โดยหลักเกณฑ์ในการดำเนินการลงทะเบียนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ครอบครัวละ 1 คนเท่านั้นที่จะสามารถรับสิทธิ์ได้ โดยสามารถนำหลักฐานเอกสารการขอรับสิทธิ์ประกอบไปด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน หน้าสมุดบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่ง อาทิ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ในการขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิ์ ซึ่งในรายที่ไม่สะดวกลงทะเบียนแบบออนไลน์ สามารถที่จะเดินทางมายื่นหลักฐานเอกสารได้ที่เทศบาล ตั้งแต่วันที่ 16-20 สิงหาคมนี้
         ทั้งนี้หลังจากที่เทศบาลปิดรับลงทะเบียนก็จะรีบดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ โดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยา ได้แก่ ข้าราชการ ผู้ได้รับเงินบำเหน็จ บำนาญ หรือสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ ทั้งนี้หลังจากตรวจสอบสิทธิ์แล้วเสร็จคาดว่าไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ครัวเรือนละ 1,000 บาท อย่างไรก็ตามการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบครั้งนี้ก็น่าจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ส่วนหนึ่ง ไม่มากก็น้อย

Advertisement