นายกเหล่ากาชาดเยี่ยมศูนย์ Community Isolation ตำบลตะเคียนเตี้ย พร้อมรณรงค์ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ร่วมรับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หลังพบยังคงมีผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจำนวนมาก ยังไม่รับการฉีดวัคซีน

        เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่นาวีรีสอร์ท ซึ่งใช้เป็น Community Isolation หรือ CI ตำบลตะเคียนเตี้ย นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนศูนย์ Community Isolation ตำบลตะเคียนเตี้ย โดยมีนายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย พร้อมด้วยนางสุภาพร ประกอบธรรม รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง และเหล่าคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ร่วมให้การต้อนรับ
           สำหรับตำบลตะเคียนเตี้ยได้เลือกใช้พื้นที่นาวีรีสอร์ท เป็นสถานที่พักคอยผู้ป่วยสีเขียว หรือ Community Isolation ตำบลตะเคียนเตี้ย ซึ่งพบว่ามีความพร้อมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นห้องพักรีสอร์ทที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ชุมชนมากนัก บรรยากาศโล่ง โปร่ง เหมาะแก่การดูแลผู้ป่วยสีเขียวที่อาการไม่หนักมาก ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยพบว่าภายในศูนย์ได้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยด้วยการจัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยเอาไว้โดยพร้อมเพรียง ซึ่งปัจจุบันพบว่าทางศูนย์ได้เตรียมความพร้อมเอาไว้พร้อมเต็มที่แล้ว และพร้อมที่จะรับผู้ป่วยสีเขียวเข้ามาดูแลทันที หากพบว่ามีผู้ป่วยสีเขียวมีความประสงค์ในการเข้ารักษาอาการป่วยที่ CI
          นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เผยว่า สำหรับภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นอกจากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผู้พิการ ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วนั้น พบว่ายังคงช่วยศูนย์อำนวยการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ด้วยการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่เป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง 7 โรค ได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากอัตราผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยในกลุ่มสีแดง ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มดังกล่าว ดังนั้นทางเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีจึงได้รณรงค์ให้กิ่งกาดชาดทุกอำเภอร่วมกันรณรงค์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ออกมารับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันอาการที่รุนแรง หรือเสียชีวิต ที่เกิดจากไวรัสโควิด-19 ได้ในระดับหนึ่ง และเพื่อเป็นการลดจำนวนผู้เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดชลบุรีลงด้วย
        ทั้งนี้หลังการตรวจเยี่ยมเสร็จสิ้น ทางเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีได้มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ศูนย์พักคอยได้ใช้กันอีกด้วย พรอมกันนี้ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามลำดับ
Advertisement