ประกันสังคม เพิ่มช่องทางให้บริการผู้ประกันตนและสถานประกอบการ 2 เขตพื้นที่ บางละมุง-สัตหีบ เปิดสำนักงานใหม่ สาขาบางละมุง เพื่ออำนวยความสะดวกให้เข้าถึงสิทธิ

        นายเบญจรงค์ ว่องจรรยากุล หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง เปิดเผยถึงการขยายสำนักงานประกันสังคม สาขาบางละมุง ว่า สำหรับการขยายสำนักงานประกันสังคมมาเปิดที่ FN Outlet สาขาพัทยา ก่อนถึงโรงแรมชลจันทร์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงผู้ประกันตนในเขตอำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบ อีกทั้งสำนักงานประกันสังคม สาขาบางละมุงแห่งใหม่ยังมีพื้นที่กวางขวาง และยังมีพื้นที่จอดรถให้ผู้มาใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ทำเลที่ตั้งของสาขาบางละมุงยังอยู่ไม่ไกลกับ 2 พื้นที่ให้บริการ

         สำหรับสำนักงานประกันสังคม สาขาบางละมุง มีสถานประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบประมาณ 7,000 กว่าราย มีผู้ประกันตนในความดูแลกว่า 100,000 คน ใน 2 พื้นที่รับผิด คือ อำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบ โดยสำนักงานประกันสังคม สาขาบางละมุงจะให้บริการเกี่ยวงานประกันสังคมทุกด้าน ไม่ว่าจะในเรื่องของสิทธิประโยชน์ เงินสมทบ การรับจ่ายเงินให้ผู้ประกัน และสถานประกอบการที่ได้รับสิทธิจากประกันสังคม โดยเปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เปิดทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และพักเที่ยง 12.00-13.00 น.
         ปัจจุบันสาขาบางละมุงมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ 27 คน และด้วยเปิดให้บริการสาขาใหม่ทำให้กำลังเจ้าหน้าที่ยังคงเพียงพอต่อการให้บริการผู้ประกันตนและสถานประกอบการของ 2 พื้นที่

Advertisement