รพ.บางละมุง นำนักวิชาการสาธารณสุข ให้ความรู้ 3 ท้องถิ่น หลังเตรียมเป็นศูนย์ Community Isolation รองรับผู้ป่วยระดับสีเขียว

       เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมองค์การบริหาส่วนตำบลเข้าไม้แก้ว นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ให้การต้อนรับนายแพทย์ชาญชัย ลิ้มธงเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง และทีมงานเจ้าหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข ที่ในวันนี้เดินทางมาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลศูนย์ Community Isolation หรือ CI 3 ตำบล ได้แก่ตำบล โป่ง ตำบลหนองปลาไหล และตำบลเขาไม้แก้ว หลังจากที่ภาครัฐได้ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ดำเนินการจัดหาศูนย์ CI เพื่อผู้ป่วยสีเขียว หรือผู้ป่วยที่ป่วยแต่ไม่แสดงอาการ ได้เข้าไปทำการรักษาอาการป่วย และเพื่อที่จะได้แยกตัวออกจากคนในครอบครัว ลดการติดเชื้อภายในครัวเรือน

 

 

          ทั้งนี้หลังจากที่แต่ละท้องถิ่นได้จัดหา จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็พบว่าถึงเรื่องการดำเนินการดูแลผู้ป่วยสีเขียวเหล่านี้ ในช่วงที่พักอยู่ในพื้นที่ จะต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ห้องน้ำและขยะ ตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงแต่ก็สามารถป้องกันได้ หากรู้วิธีในการปฏิบัติที่ถูกต้อง

 

           มาในวันนี้ทางโรงพยาบาลบางละมุง จึงได้นำนักวิชาการสาธารณสุขมาให้ความรู้ ในเรื่องของวิธีการการป้องกันการติดเชื้อ ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมแนะนำวิธีการดูแลตัวเองในส่วนงานต่างๆ ในแต่ละหน้าที่ ว่าจะต้องมีการป้องกันตัวเองอย่างไรบ้าง รวมถึงวิธีการใส่ชุด PPE อย่างถูกต้อง โดยในวันนี้พบว่ามีผู้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการอบรมก่อนที่จะเปิดรับผู้ป่วยได้อย่างเป็นทางการ

Advertisement