ศรีราชาเตรียมพร้อม! ประเมินสถานที่เตรียมเปิดศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองศรีราชา

       เมื่อวันที่ 3 ส.ค.64 นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีราชา เข้าตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองศรีราชา บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา เกาะลอยเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ชี้แจงถึงการบริหารจัดการของศูนย์ที่จัดขึ้น
        โดยศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองศรีราชาแห่งนี้จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 60 เตียง และสามารถขยายได้ถึง 100 เตียง แยกฝั่งเป็นชายและหญิง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น ชุดเครื่องนอน มุ้ง พัดลม ถังขยะพร้อมถุงใส่ จุดต่อปลั๊กไฟครบทุกเตียงนอน 1 เตียง ต่อ 1 ชุด ห้องน้ำ ที่อาบน้ำ ซึ่งแยกชายและหญิง พร้อมอาหารและน้ำดื่ม ที่จะมีการจัดเตรียมไว้ให้พร้อม และชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พักคอยให้กับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในศูนย์แห่งนี้ เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
          ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีราชาจะทำการประเมินความพร้อม และให้ข้อเสนอแนะในการปรับเสริมด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมและถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้น ให้เกิดความเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถเปิดศูนย์พักคอยได้เลย ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดได้ภายในสัปดาห์นี้

Advertisement