บางพระเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์พักคอยตำบลบางพระตามนโยบาย คกก.โรคติดต่อ จ.ชลบุรี

        เมื่อวันที่ 3 ส.ค.64 ที่ห้องประชุมเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี นางวิไลวรรณ นิลคุปต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ พร้อมด้วยนายเอกรัฐ เกตุวัตถา กำนันตำบลบางพระ ปลัดเทศบาลตำบลบางพระ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมวางแผนบริหารจัดการ ก่อนเปิดศูนย์พักคอยตำบลบางพระ
          โดยจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ส่งผลให้มีประชาชนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น ทำให้เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการรับดูแลผู้ป่วย ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีได้ประชุมคณะกรรมการฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์พักคอยในพื้นที่
           ทั้งนี้เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางพระเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลบางพระจึงประกาศจัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลบางพระ โดยกำหนดให้อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและนักปั่นจักรยาน เพื่อเป็นสถานที่พักคอย ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรง แยกกัก รักษาระหว่างรอเตียง โดยที่ศูนย์แห่งนี้สามารถรองรับได้ 100 เตียง มีที่พักแยกชาย หญิง และมีความกว้างขวาง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการวางระบบสาธารณสุขให้สมบูรณ์ และเมื่อทางสรธารณสุขอำเภอเข้ามาตรวจสอบเรียบร้อยก็จะเปิดใช้ได้ทันที

Advertisement