เมืองพัทยาเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดลานอเนกประสงค์ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย สำหรับรองรับกิจกรรมแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบโควิด-19

          วันที่ 31 ก.ค.64 นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะทำงานนายกเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา นำรถน้ำจำนวน 5 คัน ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณโดยรอบลานอเนกประสงค์ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) จ.ชลบุรี
          นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ที่พบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในประเทศเพิ่มมากขึ้น เมืองพัทยาจึงได้ให้ความสำคัญในเรื่องการทำควาสะอาดฆ่าเชื้อโรคตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะสถานที่สำคัญที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก
         ทั้งนี้ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวแหลมบาลีฮาย จะกำหนดใช้เป็นสถานที่รองรับการแจกจ่ายสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวกล่อง และสิ่งจำเป็นจากผู้มีใจเป็นกุศลที่ติดต่อมายังศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อแสดงความช่วยเหลือพี่น้องชาวเมืองพัทยาผู้ได้รับผลกระทบ จึงต้องมีการฉีดล้างทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดสัมผัส เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคต่อไปด้วย

Advertisement