พัทยาดราก้อนอนุเคราะห์พื้นที่ให้เมืองพัทยาใช้แจกจ่ายสิ่งของให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด รองรับแหลมบาลีฮาย เผยยอดคนบริจาควันละประมาณ 10 ราย

         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีผู้ใจบุญใจกุศลจำนวนมากต้องการช่วยเหลือแจกสิ่งของให้ผู้ได้รับผลกระทบในเขตเมืองพัทยาเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เมืองพัทยาจึงกำหนดใช้พื้นที่ลานอเนกประสงค์ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา แหลมบาลีฮาย เป็นสถานที่หลักเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนั้น
         มีรายงานว่า เมืองพัทยายังได้กำหนดใช้ในส่วนของพื้นที่ว่างหน้าโครงการพัทยาดราก้อน หลังได้รับการอนุเคราะห์จากเจ้าของพื้นที่ให้เมืองพัทยาสามารถใช้เป็นจุดแจกสิ่งของให้กับประชาชนผู้ไดรับผลกระทบได้ แต่จะสามารถรองรับได้ประมาณ 200-300 คนเท่านั้น เป็นการรองรับการแจกสิ่งของอีกแห่งหนึ่งต่อจากแหลมบาลีฮายที่จะรองรับผู้รับแจกตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป
         สอบถามนางสาวมลทิพย์ วรพาน เจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สถานที่แห่งนี้ได้รับอนุเคราะห์จากเจ้าของโครงการพัทยาดราก้อนให้เมืองพัทยาสามารถใช้แจกจ่ายสิ่งของและอาหารจากผู้ใจบุญที่ติดต่อประสานไปยังศาลาว่าการเมืองพัทยาเพื่อประสงค์จะช่วยเหลือประชาชน เจ้าหน้าที่เทศกิจจึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่จำนวน 4 นาย ร่วมกับทีมงานจิตอาสาอีก 14 คน คอยดูแลจัดระเบียบผู้เข้ารับแจกอาหารให้เป็นไปตามมาตรการ
          ทั้งนี้แต่ละวันพบว่าจะมีผู้ใจบุญเฉลี่ยแล้วประมาณวันละ 10 ราย จะนำสิ่งของมาแจก ซึ่งไม่รวมถึงกลุ่มผู้ใจบุญขาจร หากต้องการจะใช้พื้นที่ตรงนี้แจกสิ่งของก็สามารถนำได้เช่นกัน โดยจะทำการแจกตั้งแต่ช่วงเช้าจนกว่าจะหมดรายการผู้ใจบุญที่ประสานผ่านเมืองพัทยาไปแต่ละวัน

Advertisement