ขอบคุณพี่น้องชาวบางละมุงร่วมบริจาคสนับสนุนกว่า 3 ล้าน ซื้อเครื่องช่วยหายใจ ออกซิเจนไฮโฟลว์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลบางละมุง เป็นกำลังใจให้บุคลากรด่านหน้า

         นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา เปิดเผยว่าประชาชนชาวอำเภอบางละมุงที่มีจิตศรัทธา และกาชาดอำเภอบางละมุง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบางละมุงเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ หลังปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
           ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลพบว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ในส่วนของเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ (Oxygen High Flow) ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลว หรือมีภาวะพร่องออกซิเจน และเพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มายิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนทั้งในโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะโรงพยาบาลบางละมุงที่มีเครื่องออกซิเจน ไฮโฟลว์อยู่เพียงประมาณ 20-30 เครื่อง แต่สถานการณ์ตอนนี้กลับว่ามีกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว และสีเหลืองเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องดังกล่าวมากขึ้น
และเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสรอดชีวิต จึงได้มีการเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกันบริจาคเงินสนับสนุนผ่านสังคมออนไลน์ โดยได้เปิดรับบริจาคผ่านบัญชีธนาคารโรงพยาบาลบางละมุง ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค.64 ที่ผ่านมา จนในขณะนี้ได้ปิดการรับบริจาคไปแล้ว โดยมียอดบริจาครวมทั้งสิ้น 3 ล้านกว่าบาท ซึ่งเงินทั้งหมดทางโรงพยาบาลบางละมุง จะได้นำไปจัดซื้อุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด เป็นการแสดงออกว่าคนไทยไม่เคยแล้งน้ำใจ และพร้อมส่งกำลังใจให้บุคลากรด่านหน้าในการทำงานสู้รบกับโรคโควิด-19 โดยกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงร่วมบริจาคซื้อเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ จำนวน 10 เครื่อง และประชาชนผู้ใจบุญสั่งเพิ่มอีก 5 เครื่อง มูลค่าเครื่องละประมาณ 2.3 แสนบาท รวมทั้งหมด 15 เครื่อง
           อย่างไรก็ตามในส่วนยอดเงินบริจาคที่เหลือนั้น ทาง รพ.จะได้นำไปซื้ออุปกรณ์สิ่งจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรด่านหน้า อาทิ ชุดป้องกันเชื้อโรคแบบมีพัดลมสำหรับปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญานชีพอัตโนมัติ และเครื่องวัดการทำงานของปอดแบบหนีบนิ้วตามความเหมาะสมต่อไป
Advertisement