ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พร้อม 7 กลุ่มโรคเสี่ยง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ตบเท้าเข้ารับการลงทะเบียนฉีดวัคซีน หลังเทศบาลเมืองหนองปรือมีโควต้า 450 โดส จากภาครัฐ เร่งฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย

         เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ที่โดมสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ บรรดาผู้สูงอายุที่มีทะเบียนบ้านในพื้นที่เมืองหนองปรือ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป พร้อมกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ต่างเดินทางมาร่วมลงทะเบียน เพื่อรับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่ทางภาครัฐได้ทำการจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ร่วมสังเกตการณ์ และร่วมอำนวยความสะดวก
         นายสุรพล ขลึมประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า สำหรับการเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น ไป, กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ล่าสุดที่ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นวันแรก และวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เป็นวันสุดท้ายนั้น พบว่าเป็นการได้รับการจัดสรรวัคซีนจากภาครัฐ ให้กับ 3 กลุ่มเหล่านี้โดยเฉพาะ หลังจากที่ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมาก และในส่วนของผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสุดก็เป็นกลุ่มเหล่านี้ ดังนั้นภาครัฐจึงได้เร่งมอบหมายให้ทุกท้องถิ่น ทำการเปิดรับลงทะเบียนให้กับ 3 กลุ่มนี้เป็นหลัก พร้อมทำการจัดสรรวัคซีนมาให้แต่ละท้องถิ่นตามความเหมาะสม ซึ่งในส่วนของเทศบาลเมืองหนองปรือได้รับการจัดสรรวัคซีนจำนวนทั้งสิ้น 450 โดส
โดยทางเทศบาลเมืองหนองปรือก็ได้ดำเนินการเปิดรับลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 และพบว่ามีกลุ่มเป้าหมายเดินทางมารับลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่อง จนเต็มจำนวนอย่างรวดเร็วในวันนี้

         ทั้งนี้หลังครบบัตรคิวที่ 450 ก็พบว่ายังมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากรอรับการลงทะเบียน ซึ่งทางเทศบาลเมืองหนองปรือก็ได้ทำการเปิดให้ลงทะเบียนต่อ เพื่อเป็นสิทธิ์สำรองในกรณี 450 ท่านที่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถมารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ โดยกลุ่มเป้าหมายที่มาลงทะเบียนในวันนี้จะต้องไปรับฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลบางละมุง ตั้งแต่เวลา 08.00-10.00 น. เป็นต้นไป และหากหลังจากนี้พบว่าผู้ที่ได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไม่สามารถเดินทางมาได้ หลัง 10.00 น.ทางเทศบาลจะดำเนินการเรียนผู้ลงทะเบียนสำรองในคิวที่ 451 เป็นต้นไปมารับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนที่เหลือ เพื่อไม่เป็นการเสียสิทธิ์
          อย่างไรก็ตามสำหรับการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย อายุ 70 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรค จะมีเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่ 2-6 สิงหาคมนี้ โดยในล็อตดังกล่าวจะเป็นวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับการลงทะเบียนได้ที่ เพจเฟสบุ๊คของทางเทศบาลเมืองหนองปรือ หรือทางช่องทางไลน์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ หมายเลขโทรศัพท์ 038-933179 และ 038-933110 ในวันและเวลาราชการ

Advertisement