จุดพักคอยหนองปลาไหล พร้อมกว่า 90% หลังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดย SCG สนับสนุนเตียงกระดาษ 50 ชุด เพื่อใช้เป็นเตียงสนาม ด้านผู้บริหารเทศบาลชี้หากพบผู้ป่วยเพิ่มพร้อมขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วยได้มากกว่า 100 คน

          (29 กรกฎาคม 2564) ที่บริเวณสวนช้าง คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นำโดยนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมในส่วนของจุดพักคอยตำบลหนองปลาไหล หลังจากที่ได้เลือกพื้นที่สวนช้าง เป็นสถานที่ในการดำเนินการจุดพักคอยของตำบล
          นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เปิดเผยว่า หลังจากที่ในส่วนของคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดพักคอยร่วมกับทางอำเภอบางละมุงก็พบว่ามีความเหมาะสม จึงได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และพัฒนาระบบต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในส่วนต่างๆ อย่างเต็มที่ อาทิ เตียงนอนกระดาษจาก SCG, พื้นที่จากสวนช้าง, แท็งค์น้ำจากฟาร์มแกะพัทยา, ฉากกั้นจากบริษัทโชคเสาวรส หมู่บ้านภัทรา, อาหารผู้ป่วยจากชุมชนในพื้นที่, ปรับปรุงระบบไฟจากช่างชุมชน และระบบประปาจากเจ้าหน้าที่เทศบาล ซึ่งพบว่าหลังที่ได้ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ ก็ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน และภาครัฐด้วยกันเองอย่างต่อเนื่อง

          ซึ่งจุดพักคอยของตำบลหนองปลาไหลนั้นอาจจะต้องมีการดำเนินการเตรียมความพร้อมมากกว่าพื้นที่อื่นๆ เนื่องจากหลายพื้นที่ได้ใช้สถานที่จุดพักคอยตามโรงแรม และรีสอร์ท จึงทำให้ลดขั้นตอนในการดำเนินการไปได้มาก

           เบื้องต้นทางเทศบาลได้เตรียมสถานที่จุดพักคอยเพื่อรับผู้ป่วยเอาไว้เพียง 20 รายเท่านั้น ตามที่อำเภอบางละมุงแจ้งมาว่าอย่างน้อยจะต้องมีจุดพักคอยตำบลละ 20 คน ส่วนหากพบว่าในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลนั้นมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ทางเทศบาลก็พร้อมที่จะดำเนินการเพิ่มเตียงและขยายพื้นที่เพื่อรองรับผู้ป่วยได้มากกว่า 120 คนด้วยกัน โดยจากการประเมินสถานการณ์ความพร้อมแล้วคาดว่าจุดพักคอยตำบลหนองปลาไหลนั้นจะแล้วเสร็จทันกำหนด เปิด 1 สิงหาคมนี้อย่างแน่นอน

Advertisement