จิตอาสาชลบุรีช่วยเหลือผู้เดือดร้อนโควิด-19 ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

         เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 ก.ค.64 ที่ จังหวัดชลบุรี พระภิกษุสงฆ์และจิตอาสา จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จิตอาสาพระราชทานจังหวัดชลบุรีและพระครูสังฆรักษ์สุริยา ถิรสัทโธ หรือพระอาจารย์ป้อม เจ้าอาวาสวัดวรพรตสังฆาวาส พร้อมกับนักศึกษาวิชาทหาร รด.จิตอาสามหาวิทยาลัยบูรพา ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” นำเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง ไข่ไก่ น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และของใช้ที่จำเป็น ไปเยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจและมอบให้ชาวบ้านในชุมชนโดยรอบวัดวรพรตสังฆาวาส ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นครอบครัวผู้พิการยากไร้ ผู้สูงอายุยากจน ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงผู้ที่เสี่ยงสัมผัสและกักตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอดตามพระราชปณิธานฯ แสดงความห่วงใยคนไทยด้วยกันในยามเดือดร้อน แบ่งปันน้ำใจ ไม่ทอดทิ้ง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นกิจกรรมทำความดีในความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันและกันมาต่อเนื่อง
          ทั้งนี้จังหวัดชลบุรีได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น เพื่อควบคุมและป้องกันในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ ศบค. ซึ่งภาพรวมยังคงรุนแรง ทั้งผู้ป่วยที่กำลังรักษา ผู้มีอาการติดเชื้อ ผู้ที่เสี่ยงสัมผัส และผู้เสียชีวิตจำนวนมากขณะนี้
Advertisement