ไปรษณีย์บางละมุงรับนโยบาย ปณท.คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ทุกที่ทำการทั่วประเทศ

        ตามที่ไปรษณีย์ไทยได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีปิดทำการชั่วคราว และนำจ่ายล่าช้า พร้อมคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ทุกที่ทำการทั่วประเทศ พร้อมทั้งระงับการฝากส่งผลไม้สด ต้นไม้ กล้าพันธุ์ไม้ และของเน่าเสียง่ายเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 ก.ค.64 เพื่อป้องกันสิ่งของได้รับความเสียหาย เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีวันหยุดยาว ประกอบกับสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ทำให้การจัดส่งและนำจ่ายสิ่งของเป็นไปอย่างจำกัด และบางพื้นที่อาจส่งได้ล่าช้านั้น
            ล่าสุด วันที่ 27 ก.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ณ ที่ทำการไปรษณีย์บางละมุง จ.ชลบุรี พบว่ายังเป็นไปตามปกติ มีประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการส่งพัสดุทั่วไปกันตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและดูแลโรคระบาดตามแนวทางของ ศบค.อย่างเคร่งครัด
          ทั้งนี้ จากการระบาดโควิด-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้ไปรษณีย์ไทยซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ไปรษณีย์ไทยจึงต้องปิดบริการรับฝากชั่วคราว หรืองดนำจ่ายชั่วคราว หรือนำจ่ายล่าช้า รวมทั้งปิดทำการชั่วคราวของไปรษณีย์สาขาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าตามคำสั่ง ศบค.จนถึงวันที่ 31 ก.ค.64 หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

Advertisement