เมืองพัทยาประชุมหารือวางแนวทางการทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยจากสถานการณ์โควิด-19

         ตามที่เมืองพัทยาได้มีแนวทางในการยกระดับการรักษาและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการผลักดันให้เกิดการลงนามความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเมืองพัทยาและโรงแรมดิวารี จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี ในการจัดตั้ง Hospitel เพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ในขณะนี้นั้น
         มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ก.ค.64 ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกับผู้ดำเนินการด้าน Hospitel รวมทั้งตัวแทนสำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา และผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางระบบการให้บริการที่มีระเบียบแบบแผน และเป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
          นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ขณะนี้เมืองพัทยาได้เปิดให้บริการ Hospitel รวม 800 เตียง เพื่อใช้สำหรับกักตัวกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่ในขณะนี้มีอยู่ประมาณ 50 คน ได้เข้ามากักตัว เพื่อเป็นไปตามลำดับขั้นตอนของสาธารณสุข โดยกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว หรือผู้ที่แสดงอาการน้อยหรือไม่แสดงอาการก็จะมีการพักรักษาตัวในเบื้องต้นก่อน ในส่วนผู้ป่วยที่อยู่เป็นกลุ่มอยู่แล้วก็จะมีการให้ยาเพื่อรักษาตัว
           ทั้งนี้ จะได้มีการตรวจหาเชื้ออย่างต่อเนื่อง และจะมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด โดยผู้ป่วยที่มาใช้สิทธิ์ของ Hospitel จะเป็นผู้ที่อยู่ในเครือข่ายของประกันต่างๆ และประชาชนผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเมืองพัทยา อย่างไรก็ตามได้มีการปรึกษากับทางสาธารณสุขถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ซึ่งหากพบว่าตรวจพบเชื้อที่ไหนก็ต้องเข้ารับการรักษาที่นั่นตามขั้นตอน
Advertisement