เมืองพัทยาแนะประชาชนลงทะเบียนออนไลน์หากต้องการเดินทางข้ามจังหวัด อนุญาตเป็น 3 กรณีหลัก ชี้ถ้าไม่มีเหตุจำเป็น ควรเก็บตัวอยู่บ้านลดจำนวนผู้ติดเชื้อ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วประเทศอย่างหนักในปัจจุบัน จนพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจน ศบค.ได้ประกาศล็อกดาวน์เคอร์ฟิวใน 13 จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดเป็นพื้นที่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งให้ประชาชนงดการเคลื่อนย้ายและเดินทางข้ามจังหวัดในขณะนี้นั้น

ล่าสุดวันที่ 23 ก.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมืองพัทยา ได้เปิดให้บริการประชาชนลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มีความต้องเดินทางข้ามจังหวัด โดยต้องมีเหตุผลความจำเป็นในการขออนุญาตเดินทางออกนอกเคหสถาน ตามหนังสือสั่งการ คือ 1. การเดินทางเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาหาร ยา หรือเวชภัณฑ์ 2. การเดินทางเพื่อพบแพทย์ เพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข การรักษาพยาบาล และ 3. การรับวัคซีนป้องกันโรคเท่านั้น ซึ่งหากมีความจำเป็นอื่น ต้องขอตวามร่วมมือให้งดเดินทางในช่วงนี้

นายสุรพงษ์ ถนอมวงศ์ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์เมืองพัทยา (ศอท.) เปิดเผยว่า สำหรับจุดรับลงทะเบียนผู้ที่มีจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัด เมืองพัทยาจัดพื้นที่ใต้โถงอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีการจัดระบบให้บริการประชาชนที่ไม่มีความชำนาญในเรื่องลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้สามารถลงทะเบียนได้โดยเอกสารแสดงความจำเป็น ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค.ถึง 4 ส.ค.64 เป็นระยะเวลา 14 วันในเบื้องต้น ก่อนตามสถานการณ์อย่างใหล้ชิด
ในส่วนของการระบบลงทะเบียนออนไลน์การเดินทาง โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) เฉพาะผู้ที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผ่าน QR Code เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ให้แคปภาพหน้าจอไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านได้ทันที

อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ประชาชนควรให้ความสำคัญในมาตรการควบคุมและป้องกันโรคด้วยการงดการเดินทางถ้าไม่จำเป็น เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อให้อยู่ในวงจำกัด เพราะทางภาครัฐเอง รวมทั้งเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยาก็ได้ให้ควาทสำคัญในการควบคุมโรคเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Advertisement