เทศบาลเมืองหนองปรือลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อชุดใหญ่ ตลาดรัตนากร ตลาดไร่วนาสินธุ์ หลังประกาศปิดตลาด 3 วัน 21-23 กรกฎาคมนี้ สร้างความอุ่นใจแก่ประชาชน

          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ตลาดรัตนากร และตลาดไร่วนาสินธุ์ พบว่าเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้นำอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ลงพื้นที่ 2 ตลาดใหญ่ เพื่อทำความสะอาดตลาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแบบเข้มข้น สร้างความอุ่นใจแก่พี่น้องประชาชนที่ใช้บริการตลาด
          นายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการดังกล่าวทางเทศบาลเมืองหนองปรือได้ดำเนินการขึ้น เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่มองว่าพื้นที่ตลาดอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศบค.ชุดใหญ่ ได้เน้นย้ำให้ท้องถิ่นดูแลความสะอาดในส่วนของตลาดสดและตลาดนัด ให้ทำการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มข้น รักษาระยะห่าง และเข้มมาตรการป้องกันโรคต่างๆ
          ทั้งนี้หลังจากที่ตลาดรัตนากรได้ทำการปิดตลาดลงตั้งแต่วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2564 และตลาดไร่วนาสินธุ์ ได้ปิดตลาดตั้งแต่วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2564 ทางกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือจึงได้อาศัยจังหวะดังกล่าว ในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ตลาดทั้ง 2 แห่งจนทั่ว เพื่อสร้างความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนหลังจากที่ดำเนินการเปิดตลาดตามกำหนด
          สำหรับพื้นที่ตลาดสด หรือตลาดนัดนั้น ทางเทศบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการดูแลความปลอดภัย ความสะอาด และต้องปลอดเชี้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้หากพบว่ามีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในตลาดหรือตามตลาดนัด ทางเทศบาลก็จะรีบดำเนินการลงพื้นที่ไปพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ทันที

Advertisement