เมืองพัทยาปูพรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ประชาชนแล้ว 3,000 โดส รองนายกฯ ชี้วัคซีนไข้หวัดสำคัญไม่แพ้โควิด-19

          นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และคณะทำงานนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในพื้นที่ชุมชนชัยพฤกษ์ บริเวณโลตัสตรงข้ามหมู่บ้านสวนเนรมิต โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุข และทีมเจ้าหน้าที่ อสม.ชัยพฤกษ์ ให้บริการตรวจคัดกรอง วัดความดัน และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนที่มารับบริการ
          นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้นถือเป็นวัคซีนที่มีความสำคัญเพื่อจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 โรค ประกอบด้วย 1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 3. ผู้มีโรคเรื้อรัง 4. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และ 7. โรคอ้วน ให้ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ทันต่อสถานการณ์ เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่จะพบผู้ป่วยมากขึ้นในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง อีกทั้งไข้หวัดใหญ่มีหลายสายพันธุ์ หากไม่มีภูมิคุ้มกันก็จะทำให้เป็นโรคอื่นๆ ร่วมด้วย
             โดยปีนี้เมืองพัทยาได้รับการจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำนวน 6,000 โดส และได้มีการจัดฉีดวัคซีนไปแล้ว 3,000 โดส ซึ่งในปีที่ผ่าน ๆ มา การจัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง จะมีการดำเนินการจัดฉีดไวกว่าปีนี้ ด้วยประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและรอการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งหลังจากนี้เมืองพัทยาจะเร่งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนให้ครบ 6,000 โดส ภายใน 2 เดือนนับจากนี้
             ทั้งนี้สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน ที่ติดต่อจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง (น้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะ) ของผู้ป่วย ผ่านการไอหรือจามรดกัน โดยหลังจากได้รับเชื้อจะมีอาการคล้ายไข้หวัด แต่จะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมาก และปวดศีรษะ อ่อนเพลีย แต่สามารถหายเองได้ใน 5-7 วัน แต่สำหรับกลุ่มเสี่ยง อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น ปอดบวม หายใจลำบาก และอาจทำให้เสียชีวิตได้

Advertisement