สุดโทรม..สนามเด็กเล่นชายหาดจอมเทียนไร้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษา

           มีรายงานว่าปัจจุบันสนามเด็กเล่น บริเวณชายหาดจอมเทียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ที่เปิดใช้เพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว แต่กลับไม่มีเจ้าหน้าที่จากเมืองพัทยาเข้าไปกำกับดูแล และรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ดังกล่าวจนทำให้เวลาผ่านไปหลังเปิดใช้มาได้ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์ ก็พบว่ามีความทรุดโทรมเสียหาย มีขยะมูลฝอยตกค้าง อุปกรณ์เริ่มเสื่อมสภาพ ซึ่งถือเป็นภาพลักษณ์ที่เสียหายต่อการท่องเที่ยว
           สำหรับสนามเด็กเล่นดังกล่าวนั้นถือเป็นอีกหนึ่งในส่วนงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดจอมเทียน และได้มีการส่งมอบแล้วจากผู้รับเหมาก่อสร้างให้แก่งานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบดูแล โดยได้มีการออกแบบสวนสนุกด้วยอุปกรณ์การเล่นที่ทันสมัยและสวยงาม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างมาออกกำลังกายและพักผ่อน แต่ด้วยพื้นที่ของสนามอยู่กับพื้นที่ชายหาดจึงทำให้วัสดุบางตัวมีสภาพชำรุดทรุดโทรมได้ง่าย ขณะที่เมืองพัทยาเองก็ควรมีระบบงานซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่ และดูแลรักษาให้ใกล้ชิดกว่าที่เป็นอยู่
           ทั้งนี้อยากวอนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล ลงพื้นที่มาดูแลเรื่องความสะอาดของสนามเด็กเล่นดังกล่าวให้ใกล้ชิดมากขึ้น พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลจัดการอย่างเป็นระบบ และกำหนดเวลาเปิด-ปิดให้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยให้แก่เยาวชนและผู้ปกครอง อีกทั้งยังเป็นการรักษาสมบัติของหน่วยงานราชการต่อไป ส่วนหากมีอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นเกิดมีความเสียหาย หรือทรุดโทรมก็ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องมีซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ เพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงไปดำเนินการด้วย

Advertisement