ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ชี้ ลานกีฬาเอ็กซ์ตรีมใต้สะพานต่างระดับแหลมบาลีฮายผ่านมาตรฐาน สามารถใช้เป็นที่ฝึกซ้อมและออกกำลังกายให้กับผู้ชื่นชอบ

         ที่ลานกีฬาใต้สะพานต่างระดับแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา ในฐานะประธานตรวจรับมอบงานโครงการลานกีฬาใต้สะพานต่างระดับแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ พร้อมด้วยนายโกวิท ธิติรุ่งเรือง ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานลานกีฬาเอ็กซ์ตรีม เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยกำหนด ก่อนเปิดให้ประชาชนและนักกีฬาได้ใช้ออกกำลังกายและฝึกซ้อมต่อไป
           นายโกวิท ธิติรุ่งเรือง ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของลานกีฬาเอ็กซตรีม ซึ่งเป็นหนึ่งลานกีฬาของโครงการลานกีฬาใต้สะพานต่างระดับแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ โดยได้มีการนำนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมมาทดสอบสนามแล้ว ซึ่งสนามแห่งนี้ได้มาตรฐานของสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยตามที่กำหนดไว้ สามารถใช้เป็นสนามฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาได้ และเป็นสนามที่ให้คนที่ชื่นชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมมาเล่นผ่อนคลายออกกำลังกายได้ ด้วยการจัดสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่สมาคมฯกำหนด
           ทั้งนี้หากมีการเปิดให้ใช้ลานกีฬากีฬาเอ็กซ์ตรีมใต้สะพานแหลมบาลีฮายแล้ว นักกีฬาที่จะมาเล่นจะต้องมีการป้องกันตัวเอง ด้วยกีฬาเอ็กซ์ตรีมเป็นกีฬาค่อนข้างจะเสี่ยง การเข้ามาในสนามของนักกีฬาทุกคนจะต้องมีการป้องกันตัวเองทุกครั้ง นอกจากนี้การเข้ามาใช้สนามกีฬาเอ็กซ์ตรีมจะมีข้อจำกัดต่าง ๆ ซึ่งทางสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยร่างให้กับเมืองพัทยาแล้ว และทำป้ายปิดไว้ด้านหน้าสนาม นักกีฬาหรือประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการทุกคนหากยอมรับข้อกำหนดได้และเข้ามาใช้สนามกีฬาดังกล่าวต้องปฏิบัติตามในทุกขั้นตอน เพื่อความปลอดภัยของผู้เล่น

 

Advertisement