เมืองพัทยาเปิดตัวโครงการ “พัทยาพร้อม” พร้อมให้ประชาชนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.-2 ก.ค.นี้

          วันที่ 24 มิ.ย.64 ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ร่วมแถลงข่าวโครงการ “พัทยาพร้อม” ที่เปิดให้ประชาชนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม หลังจากเมืองพัทยาได้ประสานงานสั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 1 แสนโดส รองรับประชาชนชาวเมืองพัทยาจำนวน 5 หมื่นคน
          สำหรับช่องทางการให้บริการประชาชนเข้ารับฉีดวัคซีน จะมีทั้งแบบฟอร์มออนไลน์ผ่าน google from “พัทยาพร้อม” https://sites.google.com/view/pattayaready และบริการลงทะเบียนให้ประชาชนที่ไม่มีความชำนาญเรื่องการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งสิ้น 8 จุดลงทะเบียน แบ่งเป็นการกำกับดูแลของสำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา ประกอบด้วย  1. บริเวณหน้าห้องกลุ่มกฎหมาย ชั้น 1 อาคาร 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา 2. โรงพยาบาลเมืองพัทยา 3. ศูนย์แพทย์ชุมชน วัดบุณย์กัญจนาราม และ 4. บริเวณริมชายหาด ตรงข้ามซอย 6 ถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยา
           และในส่วนของการกำกับดูแลของสำนักการพัฒนาสังคม ได้ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่ตั้งหน่วยรับลงทะเบียน 4 จุด คือ 1. โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 2. โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) 3. โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) และ 4.โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (สาธิตอุดมศึกษา)
         สำหรับจุดรับลงทะเบียนวัคซีนทางเลือก จะทำการตั้งแต่ 09.00-15.00 น. เพื่อสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนได้รับทราบและเข้าถึงการให้บริการวัคซีนซิโนฟาร์มได้อย่างครอบคลุม โดยประชาชนชาวเมืองที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาอย่างน้อย 1 ปี จะสามารถลงทะเบียนพัทยาพร้อมได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.ถึงวันที่ 2 ก.ค.64

           นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยาได้หาทางจัดสรรให้ประชาชนได้รับบริการวัคซีนทั้งที่มีชื่ออยู่ในเขตเมืองพัทยา และประชากรแฝงที่มาทำงานในเขตเมืองพัทยา และพื้นที่ใกล้เคียง รวมแล้วกว่า 3 แสนคน โดยมีช่องทางต่างๆ ที่ทำให้ได้รับการสนับสนุนวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงทะเบียนหมอพร้อม และกลุ่มประกันสังคม
สำหรับวัคซีนทางเลือก วัคซีนซิโนฟาร์มที่เมืองพัทยาได้สั่งไปนั้น เป็นการสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนที่ชื่อมีทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองพัทยาอย่างน้อย 1 ปี เพื่อเตรียมพร้อมเปิดประเทศตามแนวทางรัฐบาล เพราะเป็นกลุ่มที่มีบัญชีรายชื่อตามทะเบียนราษฎร์อยู่แล้ว
         ในส่วนของประชาชนผู้ที่ลงทะเบียนไว้ก่อนแล้ว แต่อยากมาลงทะเบียนพัทยาพร้อม ก็สามารถมาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้เลย ทางระบบจะมีการจัดการข้อมูลการจัดสรรและให้บริการวัคซีนตามความเหมาะสม และจะมีช่องทางการลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองพัทยา แต่อาศัยไม่ถึง 1 ปี และประชาชนที่ไม่มีทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยา เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรวัคซีนตามลำดับ
          อย่างไรก็ตาม สำหรับชาวต่างชาติและต่างด้าว ตอนนี้จะมีบริการวัคซีนในพื้นที่การแพร่ระบาดเท่านั้น แต่เมืองพัทยาจะมีการเปิดรับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันแต่ต้องรอการลำดับในการจัดการ
Advertisement