รองบรรลือลงพื้นที่มอบข้าวสารอาหารแห้งกับให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฝน เตรียมพร้อมส่งเจ้าหน้าที่สำนักช่างสำรวจความเสียหาย

            นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมือง และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือนของชาวบ้าน หลังจากถูกพายุพัดถล่มเมื่อคืนวันที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่โซนนาเกลือได้รับความเสียหาย เบื้องต้นได้มอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยและลดภาระค่าครองชีพช่วงประสบสถานการณ์โควิด-19 บริเวณหลังป่าช้าจีนและซอยบรรลือ

นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า หลังได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมว่าชาวบ้านในพื้นโซนนาเกลือได้รับความเดือดร้อนจากพายุฝน ส่งผลทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย ทั้งบ้านพังทั้งหลัง และบางจุดบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายครัวเรือน ผู้บริหารเมืองพัทยามีความเป็นห่วงในสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน จึงได้นำข้าวสารอาหารแห้งมามอบให้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ลดภาระด้านค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะลดรายจ่ายด้านค่าครองชีพ ในช่วงประสบสถานการณ์โควิด-19 โดยหลังจากนี้จะส่งเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยาลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและประเมินราคาซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนในลำดับต่อไป

Advertisement