นายกเมืองพัทยา หารือหน่วยงานภายใน เตรียมจัดทำแบบฟอร์มลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม 100,000 โดส ให้กับชาวพัทยา หวังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

         หลังจากที่เมืองพัทยาได้ลงทะเบียนสั่งจองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ไว้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 100,000 โดส ในราคาโดสละ 888 บาท โดยเมืองพัทยาได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 88 ล้านบาท เพื่อซื้อวัคซีนมาไว้ฉีดให้กับประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะสามารถจัดการฉีดวัคซีนให้ประชาชนชาวพัทยาได้ถึง 50,000 คน
         ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.64 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแบบฟอร์มลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม 100,000 โดส ให้กับชาวพัทยา โดยมีผู้บริหารเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา เข้าร่วมหารือแนวทางก่อนเปิดให้ประชาชนเขตเมืองพัทยาลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19
         โดยในที่ประชุม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ชี้แจงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ได้จัดสรรโควต้าวัคซีนจากรัฐบาลให้กับโรงพยาบาลเมืองพัทยา ทั้งวัคซีนซิโนแวคและแอสตร้าเซนเนก้า ตามที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม ให้กับประชาชนในเมืองพัทยา ซึ่งได้มีการจัดฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วจำนวน 5,872 คน และเข็มที่ 2 มีจำนวน 3,025 คน และยังไม่ได้ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 2,000 กว่าคน ส่วนของการประสานงานสั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์มของเมืองพัทยาจำนวน 100,000 โดสนั้น ได้ส่งข้อมูลไปทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว ซึ่งหากจัดรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ก็จะจัดฉีดให้ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองพัทยา ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และยังไม่ได้รับบริการวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 จำนวน 50,000 คน

           ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมการจัดทำแบบฟอร์มการลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองพัทยา พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่ให้ประชาชนที่จะลงทะเบียนรับวัคซีนดังกล่าว และการจัดเตรียมระบบการลงทะเบียนออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งที่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีสมาร์ทโฟนได้เข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง โดยแบบฟอร์มการลงทะเบียนในช่องทางต่าง ๆ ที่เมืองพัทยาได้กำหนดไว้ขณะนี้ได้มีการสรุปไว้หมดแล้ว ให้กับประชาชนที่มีทะเบียนในเมืองพัทยาที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนซิโนฟาร์ม

Advertisement