นายกเมืองพัทยาระดมสมองหารือเตรียมโครงการ “เมืองพัทยาพร้อม” เปิดให้ประชาชนจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หลังสั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 1 แสนโดส

        วันที่ 21 มิ.ย.64 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมหารือเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมโครงการ “เมืองพัทยาพร้อม” ที่จะเปิดให้ประชาชนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม หลังจากเมืองพัทยาได้ประสานงานสั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 1 แสนโดส ให้ประชาชนชาวเมืองพัทยาจำนวน 5 หมื่นคน เป็นการสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่พร้อมเปิดประเทศตามแนวทางรัฐบาล
           ในที่ประชุมได้ชี้แจงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้จัดสรรโควต้าวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ทั้งวัคซีนซิโนแวคและแอสตร้าเซนนิก้าให้พื้นที่ต่างๆ เป็นรอบที่ได้รับจัดสรรวัคซีนมาจากส่วนกลาง ตามที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเมืองพัทยาไปแล้วในโดสแรก มีจำนวน 5,872 คน และโดสที่ 2 มีจำนวน 3,025 คน ในส่วนนี้ยังคงค้างอยู่ประมาณ 2,000 กว่าคน
          ทั้งนี้ ในส่วนของการประสานงานสั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์มเมืองพัทยาจำนวน 1 แสนโดสนั้น ได้ส่งข้อมูลไปทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว ที่จะสามารถรองรับประชาชนในเขตเมืองพัทยา เป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยา
ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และยังไม่ได้รับบริการวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 จำนวน 5 หมื่นคน ซึ่งขณะนี้กำลังรอการยืนยัน
           นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ให้ข้อมูลว่า สำหรับช่องทางการให้บริการประชาชนเข้ารับฉีดวัคซีน มีทั้งผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ “เมืองพัทยาพร้อม https://sites.google.com/view/pattayaready และบริการลงทะเบียนให้ประชาชนที่ไม่มีความชำนาญเรื่องการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ โดยสำนักสาธารณสุขจะเป็นแม่งานในการตรวจสอบและจัดการระบบการคัดกรองการลงทะเบียนที่บริเวณหน้าห้องกลุ่มกฎหมาย ชั้น 1 อาคาร 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา, โรงพยาบาลเมืองพัทยา, วัดบุณย์กัญจนาราม และบริเวณริมทะเล ซอย 6 ถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยา
           นอกจากนี้ ทางสำนักการพัฒนาสังคมจะรับผิดชอบในการจัดทีมงานร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่ตั้งหน่วยรับลงทะเบียนตามจุดต่างๆ ให้ชุมชนในเขตเมืองพัทยาสามารถมาลงทะเบียนได้ตามจุดที่กำหนด คือ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ), โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ), โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) และโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (สาธิตอุดมศึกษา) โดยจะทำการตั้งแต่ 09.00-15.00 น. เพื่อสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนได้รับทราบและเข้าถึงการให้บริการวัคซีนซิโนฟาร์มได้อย่างครอบคลุม โดยประมาณการว่าจะมีผู้สนใจมาลงทะเบียนในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นคน
          ทั้งนี้เมืองพัทยาจะมีการแถลงข่าวโครงการเมืองพัทยาพร้อมอย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสที่ 24 มิ.ย.64 นี้ โดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อชี้แจงข้อมูลการให้บริการประชาชนชาวเมืองพัทยาในการรับลงทะเบียนในการจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มดังกล่าวต่อไป
Advertisement