เทศบาลตำบลบางละมุง ร่วมกับกองทุนไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุง อำเภอบางละมุง และกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ

           ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมเดินทางเข้าเยี่ยมช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน งบประมาณกองทุนไฟฟ้าชลบุรี 1 โดยมี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง นางภารดี เผือกโสภา ปลัดอวุโส กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง จนท.กองทุนไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุง ร่วมลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่ตำบลบางละมุง จำนวน 5 ราย
          ทั้งนี้โดยมติที่ประชุมเห็นชอบในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 2,925ราย รายละ 700 บาท รวมเป็นเงินช่วยทั้งสิ้น 2,074,500 บาท เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุง จำนวน 330 ราย และเทศบาลตำบลบางละมุง 170 ราย โดยในวันนี้ทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุงและกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ได้สนับสนุนถุงยังชีพอีกจำนวนหนึ่ง ส่วนเทศบาลตำบลบางละมุงได้สนับสนุนร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้ง และไข่ไก่ เพิ่มเติม
          ในโอกาสนี้ ก่อนออกเดินทางตามโครงการฯ ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับนายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอบางละมุงอีกด้วย

Advertisement