ตำรวจสัตหีบ ทำ MOU ชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

          เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.64 นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิด โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปัญญา ดำเล็ก ผกก.สภ.สัตหีบ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.ชลบุรี เขต 8 พระครูเกษม กิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต (วัดบางเสร่นอก) นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายก ทต.บางเสร่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้นำชุมชน เข้าร่วมในพิธีและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ ณ วัดสามัคคีบรรพต ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
         พ.ต.อ.ปัญญา ดำเล็ก ผกก.สภ.สัตหีบ กล่าวว่า สำหรับการทำ MOU โครงการชุมชนยั่งยืนด้วยปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ ทั้งในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข และความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนแบบยั่งยืน แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่เข้าไปสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจหาผู้เสพในชุมชน เข้าเอ็กซเรย์พื้นที่แบบ 100 เปอร์เซ็นต์
           โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบำบัดตามหลัก CBTX (Community based treatment and rehabilitation) คือ การบำบัดฟื้นฟูโดยมีส่วนร่วมของชุมชน และค้นหาปัญหา การแก้ปัญหา ติดตาม ช่วยเหลือ เยี่ยมบ้าน สร้างกฎชุมชน ฟื้นฟูสังคม ดำรงความเข้มแข็ง เฝ้าระวัง และติดตามประเมินผล หลังเสร็จสิ้นโครงการดำเนินการส่งมอบพื้นที่แล้ว จะประกาศเป็นชุมชนเข้มแข็ง เพื่อความภาคภูมิใจของสังคม ชุมชน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในหมู่บ้านชุมชน ของตนเองให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
            ซึ่งในพื้นที่ สภ.สัตหีบ อ.สัตหีบ นั้นได้จัดโครงการนำร่องที่ ต.บางเสร่ เป็นตำบลแรก โดยมีประชาชนกว่า 12,000 คน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ติดตามผลระยะเวลา 3 เดือน เพื่อนำกลุ่มผู้ที่ติดสารเสพติด มาเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูต่อไป

Advertisement