จังหวัดชลบุรีจัดพิธีปล่อยแถวบูรณาการตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอย่างผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดชลบุรี

         16 มิถุนายน 2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวการตรวจบูรณาการตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอย่างผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดชลบุรี ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ จัดหางานจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรีร่วมในพิธีฯ
         นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดชลบุรีมีมาตรการในการป้องกัน เฝ้าระวัง และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่จังหวัดชลบุรี และปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ แต่ก็ยังมีการตรวจพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา เมียนมา และลาว ที่เดินทางข้ามเข้ามาทำงานในเขตจังหวัดชลบุรี และที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอยู่แล้ว เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ เป้าหมายการดำเนินการเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวในกิจการรับเหมาก่อสร้างและประเภทกิจการอื่นๆ
          สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดชลบุรี ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองชลบุรี สาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี และสถานีตำรวจภูธรแสนสุข รวม 40 นาย ร่วมบูรณาการตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอย่างผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดชลบุรีต่อไป

ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

 

Advertisement