อบต.บ่อวินออกหยอดทรายอะเบทตามหมู่บ้านจัดสรร เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาดในช่วงหน้าฝน

         ที่หมู่บ้านสาธิต หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ และนายบรรพต อุดมศักดิ์ รองนายกอบต.บ่อวิน นำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บ่อวิน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ออกแจกทรายอะเบทและหยอดทรายอะเบทในหมู่บ้านจัดสรร โดยหยอดทรายอะเบทตามสถานที่ที่คิดว่าเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย รวมถึงฉีดพ่นหมอกควัน และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และกำจัดลูกน้ำยุงลาย สำรวจและกำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
           โดยได้แจกแผ่นพับ และแจกทรายอะเบท เพื่อให้ชุมชนในหมู่บ้านปลอดจากลูกน้ำยุงลาย ได้แนะนำให้ประชาชนในหมู่บ้านให้ปิดปากภาชนะเก็บน้ำด้วยผ้า ตาข่ายไนล่อน อะลูมิเนียม หรือวัสดุอื่นที่สามารถปิดปากภาชนะเก็บน้ำนั้นได้อย่างมิดชิด จนยุงไม่สามารถเล็ดลอดเข้าไปวางไข่ได้ โดยเริ่มต้นจากหมู่บ้านสาธิต และจะไปดำเนินการตามหมู่บ้านและทุกชุมชนในพื้นที่

Advertisement