สภาเมืองพัทยาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด โรงพยาบาลเมืองพัทยา

         นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเมืองพัทยา ซึ่งเป็น 1 ใน 5 จุดให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา และบุคลากรด่านหน้า ที่รับบริการฉีดวัคซีนโควิดซิโนแวค เข็มที่ 2 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
          นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวพัทยา เข็ม 2 ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาในวันนี้ของคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา เพื่อให้กำลังใจกับทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มาให้บริการ อีกทั้งเพื่อให้กำลังใจประชาชนที่เข้ารับวัคซีน ซึ่งทางสภาเมืองพัทยาหวังเป็นยิ่งว่าจะต้องจัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครบ 70% ของประชากรในเขตพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อหวังจะได้มีโอกาสเปิดเมือง เหมือนกับจังหวัดภูเก็ต
         พร้อมกันนี้ยังเป็นการรับฟังปัญหาวัคซีนไม่เพียงพอ ซึ่งสภาเมืองพัทยาพร้อมที่จะอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีน ทั้งนี้ต้องรอความชัดเจนจากภาครัฐเรื่องให้ท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ได้อย่างไร
         นอกจากนี้ทางสมาชิกได้สอบถามกับทีมแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยาเกี่ยวกับกรณีวัคซีนไม่เพียงพอ จะมีการบริหารจัดการในรูปแบบใด จะมีการจัดหาวัคซีนทางเลือกเข้ามาได้หรือไม่ ทั้งวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน วัคซีนโมเดอร์นา และวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งมีราคา 1 เข็ม ในราคาไม่เกิน 900 บาท

Advertisement