นายกเมืองพัทยาทำข้าวต้มปลาแจกจ่ายประชาชนเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รพ.เมืองพัทยา

         ตามที่เมืองพัทยาได้รับการจัดสรรวัคซีนจากจังหวัดชลบุรีเพื่อกระจายให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นตามแนวทางของรัฐบาลที่กำหนดให้เรื่องการฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ โดยทุกจังหวัดทั่วประเทศได้ดำเนินตามแนวทางดังกล่าวกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาไวรัสโควิดในพื้นที่นั้น
           ล่าสุดวันที่ 10 มิ.ย.64 ที่จุดให้บริการวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานในช่วงการให้บริการวัคซีนกับประชาชนชาวเมืองพัทยาในกลุ่มผู้สูงวัยและกลุ่มผู้ป่วย
          โดยในวันนี้กลุ่มชุมชนเมืองพัทยาได้ร่วมกันตั้งโต๊ะอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีเมนูเป็นข้าวต้มปลาและข้าวต้มหมูในปริมาณที่เพียงพอต่อผู้มารับบริการและผู้ให้บริการวัคซีน ทั้งนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ลงมือตักข้าวต้มแจกจ่ายให้กับประชาชน แสดงความห่วงใยชาวเมืองพัทยาในช่วงวิกฤตโรคระบาด

Advertisement