ศรชล.ร่วมกิจกรรมปล่อยกุ้งกุลาดำ 1.5 แสนตัว ปูม้า 5.5 หมื่นตัว ปลูกต้นโกงกาง 400 ต้น สร้างประมงยั่งยืน

         วันที่ 8 มิ.ย.64 เวลา 14.00 น.อ.จเร โฉมเฉลา รอง ผอ.ศรชล.จว.จบ. ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสร้างความสมดุลย์ธรรมชาติ โดยมี นายวิเชียร วรสายัณห์ ประมงจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ร่วมกับสมาคมประมงพื้นบ้านคลองหก สมาคมประมงพื้นบ้านปากน้ำแหลมสิงห์ กอ.รมน.จว.จบ. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ณ ชายฝั่งบ้านคลองหก ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
          โดยได้ทำการปล่อยกุ้งกุลาดำจำนวน 150,000 ตัว ปูม้าจำนวน 55,000 ตัว และปลูกต้นโกงกางจำนวน 400 ต้น
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการประมงอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว ศรชล.ภาค 1

Advertisement