ทม.หนองปรือเปิดประชุมสภานัดแรก มติเลือก “ชาติชาย ใจตรง” นั่งเก้าอี้ประธานสภาฯ

          เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.64 เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองปรือนัดแรก โดยมีนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประดับขีด และมอบใบประกาศผลการเลือกตั้งให้แก่ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ ก่อนกล่าวให้โอวาทและเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองปรือครั้งแรกอย่างเป็นทางการ
          ทั้งนี้ หลังจากมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือไปเมื่อวันที่ 28 มี.ค.64 ก่อนคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งจนครบทั้ง 3 เขต โดยนายวิรัตน์ ตันติปารกุล ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ ในฐานะเลขานุการสภาท้องถิ่น (ชั่วคราว) ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลที่มีความอาวุโสมากที่สุดที่อยู่ในที่ประชุมมาทำหน้าที่ ได้แก่ นายไพบูรณ์ บิลสะเล็ม สมาชิกสภาฯ เป็นประธานชั่วคราว
           จากนั้นในที่ประชุมมีมติคัดเลือกนายชาติชาย ใจตรง ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ นายไพบูรณ์ บิลสะเล็ม เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ และนายวรเมธ แสนชัย เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ
          ทั้งนี้ สำหรับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือ ประกอบด้วย นายสมโชค ยินดีสุข ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีฯ นายวันชัย แสนงาม ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีฯ นางอันมณี  คำจันทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายอตินาท อินทร์พิทักษ์ เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายทัศนะ เพ็ชรศิริ และนายธนพนธ์ ชัยพร เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
      สำหรับนายวินัย อินทร์พิทักษ์ หรือ อดีต สจ.วินัย เคยดำรงตำแหน่งรองนายก อบต. และเป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือสมัยแรก หลังจากยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาลเมือง พ.ศ.2544 ก่อนผันตัวเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในนามซุ้มบ้านใหญ่ (เรารักษ์ชลบุรี) ก่อนลงสมัครนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ แข่งขันชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือหลายสมัย ตั้งแต่ ดร.มาย ไชยนิตย์ หัวหน้ากลุ่มเรารักษ์หนองปรือ ยังดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ก่อนที่จะสามารถนำทัพเอาชนะการเลือกตั้งก้าวสู่ตำแหน่งนายกเทศมนตรีคนล่าสุด เป็นฐานที่มั่นการเมืองท้องถิ่นในกลุ่มพลังหนองปรือ บทบาทและการทำงานหลังจากนี้จะได้เข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านภาคประชาสังคม โดยจะมีการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ ในวันจันทร์ที่ 14 มิ.ย.64 นี้ ต่อไป

Advertisement